Persoonlijk Walter de Vet

Toegevoegd op: 15-03-2012

Ik ben Walter de Vet, 49 jaar oud, getrouwd, vader van 3 kinderen en werkzaam als procestechnoloog in de chemische industrie. In ben nu 12 jaar raadslid voor Kern’75 in de gemeente Gilze en Rijen. Waarom zult U zich afvragen. Zoals met de meeste raadsleden begint het met dat je actief en betrokken bent bij je dorp en bij je gemeente. Je wordt gevraagd en rolt erin.  Pas daarna leer je wat het eigenlijk inhoudt. Het kost veel vrije tijd. Veel minder tijd voor mijn hobby, wielrennen. En is het dan ook leuk om te doen, vraagt U zich af?
Nou, net als op je gewone werk: niet altijd. Vergaderingen voorbereiden en veel stukken lezen. Lange vergaderingen waarin je kan mee praten en mee beslissen in de politieke arena’s , de commissies en de gemeenteraad. Dit is niet altijd leuk. Tussen een plan, een besluit en dat iets klaar is gaat veel tijd heen. Niet alle beslissingen die je neemt worden met applaus onthaald. Niet altijd doen we het goed, hebben we informatie gemist of niet goed gecommuniceerd. Soms beslis je over een investering in een nieuwe school en zien we tevreden gezichten op de publieke tribune. Maar in deze tijd beslissen we ook over noodzakelijke bezuinigingen en moeten we soms slecht nieuws uitleggen aan de burgers of verenigingen.
Wat me echt drijft is om aan ideeën te werken en deze om te zetten in concrete plannen. Samen werken met  je fractiegenoten en burgers. Informatie inwinnen bij verenigingen, burgers of omwonenden. Je verdiepen in het thema. En het plan vervolgens gerealiseerd krijgen. Draagvlak zoeken bij de wethouder en andere fracties. Ik voel me dan ook thuis bij Kern’75. Kern’75 is van oudsher ook actief buiten de politieke arena, om kleine en grotere problemen van burgers op te lossen. We hebben actieve leden en een achterban waar we regelmatig kunnen luisteren om te horen wat er leeft. We organiseren zelf regelmatig wat om de burgers te ontmoeten.
Zo heb ik afgelopen weken genoten van de visiebijeenkomsten met inwoners. Als raadslid heb ik me in de stuurgroep die het opstellen van de gemeentelijke visie mee begeleidde daarvoor sterk gemaakt. Twee bijeenkomsten in Rijen en in Gilze om de eerste keuzes voor te leggen aan de inwoners. Het was gezellig druk met veel betrokken inwoners. Als gespreksleider bij het onderwerp Buitengebied was er opvallend veel consensus tussen boeren, burgers en natuurliefhebbers. Na zo’n avond voel ik me weer geïnspireerd.
Ik heb  daarom een warm pleidooi gehouden om als raad en college vaker de burger op te zoeken. Zeg maar, als de burger niet naar de raadsvergadering komt, dan komt de raad naar de burger. De vorm kan verschillen, een thema-avond of een politiek café. Maar het is goed om je als raadslid kwetsbaar op te stellen en te luisteren en te discussiëren met inwoners. Je leert ervan. En het leidt tot meer begrip voor elkaar. Ik hoop jullie in de toekomst op zo´n avond te ontmoeten.