Persoonlijk Piet Boemaars

Toegevoegd op: 30-10-2012

De politiek is mij met de paplepel ingegeven. Als jongetje bracht ik al briefjes mee rond voor lijst Boemaars waar Gerrit Boemaars, mijn oom, lijsttrekker van was. Thuis werd er veel over politiek gepraat dus mijn betrokkenheid hierbij is al heel vroeg ontstaan.
 
In 2002 bij de start van Locaal Belang stond ik voor het eerst op de verkiezingslijst op nummer 4. Locaal Belang had als belangrijk uitgangspunt dat alle 4 de kernen vertegenwoordigd moesten zijn op de lijst. Ik vertegenwoordigde natuurlijk mijn dorp Molenschot. 8 Jaar lang heb ik namens Locaal Belang in de gemeenteraad gezeten. Tijdens deze 2 periodes ben ik lid geweest van de commissie Samenleving. Zoals het woord samenleving al zegt ben ik zeer betrokken bij alles wat er in de samenleving in de gemeente, maar zeker in Molenschot gebeurt. In deze periode van Locaal Belang heb ik mij al ingezet om in Molenschot een nieuw bouwplan te realiseren zodat de leefbaarheid in Molenschot gegarandeerd blijft.  Dit bouwplan is niet eenvoudig te realiseren omdat we in Molenschot te maken hebben met de geluidszones van vliegbasis Gilze-Rijen. Gelukkig komt er nu in 2012 enigszins licht aan het einde van de tunnel en worden de plannen om het bouwplan te realiseren steeds concreter.
 
Intussen zit ik niet meer namens Locaal Belang in de gemeenteraad maar als lid van Kern ’75. Toen het in 2010 niet meer haalbaar bleek voor Locaal Belang om met een eigen lijst verder te gaan werden Freek van Baardwijk en ik gevraagd om op de lijst van Kern’75 te gaan staan. Na de eerste gesprekken bleek er gelijk een klik te zijn en besloten Freek en ik bij Kern’75 aan te sluiten. Tot op heden hebben wij dit als zeer positief ervaren. Inmiddels ben ik er trots op dat de bouw van de Multi Functionele Accommodatie in Molenschot voorspoedig verloopt en hoop ik uit de grond van mijn hart dat we het bouwplan aan de Veenstraat in Molenschot in deze periode uit kunnen gaan voeren.
 
Verder kom ikzelf van een boerderij en ben ik daardoor nog steeds erg betrokken bij de boeren in de gemeente.  Ik vind het daarom ook belangrijk om voor hun belangen op te komen. Tevens ben ik van mening dat alle plannen die in de gemeente bedacht worden sneller uitgevoerd moeten worden. En dat we meer moeten uitgaan van wat wel kan, dan van wat niet kan. Vaak wordt ik door mensen aangesproken en dan zegt men, ik begrijp niet hoe jullie dit of dat kunnen doen als gemeenteraad. Ik denk dan bij mezelf zorg eerst maar dat je jezelf begrijpt dan komt het begrip voor het grotere geheel vanzelf.
 
Naast de politiek ben ik ook nog actief in het verenigingsleven van Molenschot. Ik ben voorzitter van de Vereniging Ontspanning Molenschot, bestuurslid van buurtvereniging ’t Klaverblad en lid van Leefbaar Molenschot. Verder ben ik supporter van het 1e voetbalelftal van VV Molenschot en ga ik graag op zondagmiddag naar de thuiswedstrijden kijken.
 
Naast alle bovenstaande activiteiten ben ik ook nog vader van een zoon, Thomas waarmee ik sinds mijn scheiding samenwoon in mijn mooie dorp Molenschot!