Persoonlijk Wil Bekkers

Toegevoegd op: 10-10-2012

Sinds 1994 ben ik raadslid voor Kern’75. Ik ben dan ook de nestor van de gemeenteraad wat wil zeggen dat ik de meeste dienstjaren heb. Momenteel ben ik gepensioneerd nadat ik 40 jaar heb gewerkt in de accountancy. Bij controlewerkzaamheden in de accountancy zag je pas achteraf wat de gevolgen waren van beslissingen die genomen waren. Het leek mij leuk en ook interessant om besluitvormingsprocessen ook eens vantevoren mee te maken en daar invloed op te kunnen hebben. Ik hoefde dan ook niet lang te aarzelen toen Arda van Puyenbroek mij benaderde om mij op de lijst van Kern’75 te plaatsen. In de Raad heb ik diverse functies gehad. Ik ben waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van de commissie Middelen, lid van de Auditcommissie (een commissie die enkele keren per jaar met de accountant overlegt over financiële aangelegenheden) en voorzitter geweest van de Vertrouwenscommissie (een commissie die de gemeenteraad adviseert bij de keuze van een nieuwe burgemeester.)
 
Buiten de gemeenteraad ben ik nog actief in het verenigingsleven; ik ben lid van de Gilzer Carnavalsvereniging “de Leuttappers” en ik ben voorzitter van de VV Gilze of zoals er gezegd wordt: De Kasteelheer van sportpark Verhoven. En last but not least ben ik vader van 4 kinderen, heb samen met mijn vrouw Anneke ook nog 6 kleinkinderen (nr 7 is op komst).
 
Belangrijk voor mij in de 5 periodes dat ik in de gemeenteraad zit was en is natuurlijk de financiële situatie van onze gemeente. Ik denk dat wij er trots op kunnen zijn dat de financiën nog steeds goed op orde zijn, de belastingdruk erg laag is en dat onze voorzieningen in stand blijven. Deze punten opgenomen in het partijprogramma van Kern’75 hoop ik nog enkele jaren op de voet te kunnen volgen.