Persoonlijk Mieke Konings

Toegevoegd op: 27-01-2013

In juni 2011 was ik voor het eerst aanwezig bij een informatieavond die door Kern ’75 werd georganiseerd. Gemeentelijke politiek had altijd al mijn belangstelling, en na het bijwonen van die avond besloot ik om in oktober van dat jaar ook het lidmaatschap aan te vragen.
Sinds 1971 – meer dan 42 jaren - was ik werkzaam in het onderwijs. Ik begon op een basisschool in Tilburg met meer dan 40 zesjarigen in mijn klas. Een kleuterschool was toen nog niet verplicht en de eerste dagen waren voor hen -maar ook voor mij- erg spannend! Omdat het mij frustreerde dat het leren lezen niet zomaar voor elk kind natuurlijk en vlotjes verliep, wilde ik me al na enkele jaren verder professionaliseren. Door studies naast mijn werk, o.a. in Nijmegen en Londen, heb ik in de loop der jaren veel onderwijservaring opgedaan. Eerst als leerkracht basisonderwijs, daarna ook als remedial teacher en intern begeleider in primair en voortgezet onderwijs. Naast mijn werk op de scholen, was ik docent en curriculumontwikkelaar aan de post-HBO-opleidingen voor  leraren die het diploma remedial teacher en/of intern begeleider wilden behalen. In mijn eigen onderneming (remedial teaching praktijk in Molenschot) onderzocht en/of behandelde ik vele kinderen uit de wijde omgeving. Sinds 2008 werkte ik bovenschools in het primair onderwijs in Dongen.
Mijn partner Henk werkte ook altijd in het onderwijs in Molenschot. Dat was ook de reden dat we 39 jaar geleden in Molenschot hebben mogen bouwen. We hebben een zoon, Stijn. Die heeft vanwege zijn opleiding en werk al op vele plaatsen op de wereld gewoond, maar is nu weer heerlijk terug op honk: Alphen is immers ‘net onder Gils’.
 
Samenleving vormt een rode draad in mijn leven. Het is dus eigenlijk vanzelfsprekend dat de commissie Samenleving mij het meeste aanspreekt: WMO, transitie van de jeugdzorg, en onderhoud/nieuwbouw van schoolgebouwen. Het zijn alle drie onderdelen die mijn bijzondere interesse hebben, maar in het partijprogramma van Kern’75 staan nog veel meer onderwerpen waar ik me mee verbonden voel.