Persoonlijk Bart Smulders

Toegevoegd op: 30-03-2013

Als rechtgeaarde Gilzenaar voel ik me betrokken bij alles wat er in onze gemeente gebeurd. Ik vind het belangrijk dat iedereen in een veilige  en prettige omgeving zijn leven kan leiden. Dat komt echter niet vanzelf. We hebben allemaal de plicht om daar ons steentje aan bij te dragen. Dat is een van de belangrijkste redenen dat ik me heb aangesloten bij Kern 75, en zitting heb genomen in de commissie middelen.
 
Het gemeentelijke huishoudboekje is eigenlijk net als thuis. Je wilt van alles om het iedereen naar de zin te maken. Maar er is geen geld om alles te doen. Dus blijft het een worsteling om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. En net zoals thuis zullen er dan dingen geschrapt of uitgesteld moeten worden. Nu kan je daarover klagen, maar ik zie het graag positief, en geniet liever van de dingen die we wel hebben kunnen realiseren.
 
Een van mijn hobbies is muziek. Het gaat me dan ook aan het hart dat het muziekonderwijs zowat onbetaalbaar is geworden. Ik kreeg ooit les van een van de muzikanten van de harmonie, bij hem aan huis. Misschien kunnen we het muziekonderwijs ondersteunen vanuit de verenigingen met een moderne versie van dit system? Muziek moet blijven, het is leuk om te doen, en het geeft voldoening als anderen daarvan genieten, bijvoorbeeld tijdens het carnaval.
 
Over carnaval gesproken, in 2003 hadden de Leuttappers misschien wel het beste motto ooit: “Saome maoke w’ut”. Dit motto zal de komende jaren in toenemende mate op het beleid van de gemeente van toepassing zijn. De overheid en ook de gemeente kunnen nu eenmaal niet alles. We zullen waar mogelijk ook zelf de hand aan de ploeg moeten slaan, zoals onlangs weer is gebeurd tijdens een geslaagd opzomer-weekend. Dit bewijst dat veel mensen best bereid zijn een handje bij te steken om hun eigen omgeving leefbaar te houden, en dat je met beperkte middelen en goede samenwerking veel kunt bereiken.
 
In mijn baan werk en verblijf ik regelmatig in het buitenland. Ik heb daardoor veel waardering gekregen voor ons eigen land en ons eigen dorp. Het is hier in het algemeen prima geregeld in dit landje. Natuurlijk zijn er altijd zaken te verbeteren, en daar zal ik me dan ook naar eer en geweten met alles wat in mijn vermogen ligt voor in blijven zetten.