So you think you can write

Toegevoegd op: 30-05-2013

Als raadslid krijg je heel wat meters tekst te lezen als voorbereiding op de vergaderingen. Het helpt als de stukken duidelijk en begrijpelijk zijn. Goed voor het gemiddelde gemeenteraadslid maar ook voor de betrokken burger die het wil volgen. Stukken zouden dus niet langer moeten zijn dan nodig maar lang genoeg om een goed advies te geven bij een te nemen besluit. Soms ontkom je niet aan formeel taalgebruik als een tekst ook juridisch moet kloppen. Maar verder hebben we liever Jip en Janneke taal. En het gebruik van vaktermen en afkortingen wordt zoveel mogelijk achterwege gelaten. Best moeilijk dus voor onze ambtenaren om goede stukken te schrijven. Daarom volgen veel gemeentelijke medewerkers cursussen voor het schrijven van brieven, B&W voorstellen, nota’s en rapporten.
Maar een groot gevaar ligt op de loer. Midpoint Brabant taal. Als een woekerende kanker dringt het langzaam maar niet te stuiten de raadsstukken in. Engelse termen die onze plichtsgetrouwe ambtenaar moet overnemen uit de stukken die een collega ambtenaar van de regio Midden Brabant, zeg maar groot-Tilburg, hem aanlevert. Hij kan er niet omheen. Het zijn vaktermen geworden. Vertalen is geen optie. Zomaar een citaat uit een memo Richtinggevende uitspraken transitie jeugdzorg.
“Brede scope: In de civil society wordt de kracht van de eigen sociale context aangesproken.”
Midpoint Brabant is ernstig ziek als het om taalzuiverheid gaat. Neem maar eens een kijkje op hun website. Sorry, in correct nederlands een ‘’plekje op het wereldwijde computernetwerk”. Zomaar wat willekeurige citaten:
“Bij Midpoint Logistics Cities trekt nu de aanbesteding van een nieuwe containerhaven vaarklasse V buitengaats van Waalwijk de meeste aandacht. Midpoint Brabant beschouwt deze haven als belangrijk onderdeel van de logistieke hotspot. “
“De Kansenkaart ‘leisure opportunities’ in de Mid-Brabantse gemeenten komt binnenkort uit als nieuw onderdeel van het bestaande Leisure Bidbook.“
“Oprichting van een Chronische Zorgcampus is een van de speerpunten van de Midpoint Care Avenue, de vierde sector van Midpoint Brabant. Daartoe worden zorgvoorzieningen verknoopt én cross sectoraal met andere faciliteiten verbonden. “
En dichter bij huis heeft wethouder Dols zijn engelse speeltjes: Aerospace & Maintenance Cluster en Talent2Work. Maar dat cluster is dan ook opgericht met als missie “een klimaat van excellentie bouwen dat de Midden-Brabantse economie een geweldige "upswing" geeft.“ En alles wat met Aerospace & Maintenance te maken heeft is verengelst met een World Class  Academy in het Rotary Wings Training Centre op de campus van Gate2.
Kunnen jullie het nog volgen? Is het nog leesbaar? Voegen de Engelse termen iets toe?
Nee, ik stel voor dat we de ambtenaren van Midpoint verbieden op buitenlandse handelsmissies te gaan en vakantie in eigen land verplicht stellen. En dat men verplicht een Nederlandse schrijfcursus volgt. Zodat ze leren dat ´cut and paste´ gewoon ´knippen en plakken´ heet.
Om toch met onze tijd mee te gaan, hoeven ze geen ouwerwets examen af te leggen. Nee, ze sluiten hun cursus af met een optreden in een nieuw spelprogramma `So you think you can write´. Behalve de titel is het verder een platvloers nederlands amusement programma waarin ambtenaren hun kennis en kunde voor het schrijven van korte Nederlandse stukjes ten toon spreiden. En de jury is genadeloos. Dat is dan ook het enige stukje amusement.