Bisschop de Vet plein 'de huiskamer van Gilze'

Toegevoegd op: 30-10-2016
Kern 75 ontmoet

Kern ‘75 organiseert enkele malen per jaar een “Kern ‘75 ontmoet”. Doel is gesprekken te voeren met betrokken burgers over actuele onderwerpen. 10 maart j.l. was de eerste bijeenkomst over het Bisschop de Vetplein te Gilze. Na deze bijeenkomst zijn we met enkele inwoners van Gilze aan de slag gegaan om van Bisschop de Vetplein ‘de huiskamer van Gilze’ te ontwerpen zoals het plein in de structuurvisie wordt genoemd.

Als ambitie wordt uitgesproken om het plein te versterken als spil tussen winkels, maatschappelijke voorzieningen en horeca. Deze punten en andere zaken die 10 maart belangrijk zijn gevonden hebben we meegenomen in een concept ontwerp. Graag willen wij jullie het concept ontwerp tonen en horen we graag jullie mening.
Daarom willen we u graag uitnodigen voor de bijeenkomst.

Het thema van ons programma:
Bisschop de Vetplein ‘de huiskamer van Gilze’
We hopen U graag te ontmoeten op:
Datum:                      donderdag 10 november a.s.
Ontvangst / koffie:      20:00 uur
Plaats:                      de Schakel Gilze
Einde programma:      uiterlijk 22:00 uur
 
De avond wordt verzorgd door enkele fractieleden van Kern’75 en enkele gepassioneerde Gilzenaren. Na afloop van het programma is er gelegenheid om ook informeel bij te praten. Wij hopen U graag te ontmoeten.

Namens bestuur en fractie van Kern’75
 
Voor meer informatie over dit onderwerp of Kern ’75, neem contact met de fractieleden.