Hulten in 2020

Toegevoegd op: 05-12-2016
Waar gaan we met Hulten naar toe?

Kern 75 organiseert enkele malen per jaar een “Kern 75 ontmoet”. Doel is gesprekken te voeren met betrokken burgers over actuele onderwerpen. Binnenkort organiseren we een avond in Hulten om met de Hultenaren na te denken over de toekomst. Kern’75 is benieuwd naar uw ideeën en uw keuzes.  


In november hebben Gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Willem Starreveld de uitvoeringsovereenkomst voor de verbreding van de N282 tussen Rijen en Hulten getekend. De overeenkomst is een belangrijke stap om de overlast van het verkeer in Hulten en doorstroming van het verkeer te verbeteren. Wat zijn de kansen voor de kern Hulten na het omleggen van de N282?

Defensie is bezig met een procedure om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit. Vanuit Belangenvereniging Hulten en de gemeente is een zienswijze ingediend om de nieuwe geluidscontouren ter hoogte van Hulten te verkleinen. Wat voor kansen biedt dat voor de kern Hulten?

Duurzaamheid wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dat heeft effecten op ondernemers in de landbouw en industrie. Hoe passen ondernemen, wonen en groen en natuur in elkaar? Welke rol heeft de gemeente? Wat denkt Hulten over de gemeentelijke organisatie, de gemeentefinanciën, zorg, onderwijs en vrije tijd?

Wij willen alle Hultenaren en andere geïnteresseerden uitnodigen op dinsdag 13 december a.s. om 19:30 uur in de Chump in Hulten.

De avond wordt verzorgd door bestuur en fractie van Kern’75. Bij diverse kraampjes op onze markt kunt U binnenlopen en met ons en andere Hultenaren van gedachten wisselen. Na afloop van het programma is er gelegenheid om ook informeel bij te praten. Wij hopen U graag te ontmoeten.