Terugkijken en goede voornemens

Toegevoegd op: 09-01-2017
De jaarwisseling ligt weer achter ons. Kern’75 wenst alle inwoners van onze gemeente het beste toe. Kern’75 wil kort terugkijken op 2016 en met U kijken naar wat dit jaar in petto heeft.  Vele goede voornemens die gerealiseerd moeten worden.

Het jaar 2016 afgesloten
Het afgelopen jaar was er één met vele grote plannen. Als gemeenteraad hebben we ruim negen  miljoen euro uitgetrokken voor het centrumplan Gilze, tien miljoen voor een nieuw zwembad/ sporthal in Rijen, drie en een half miljoen  voor een centrumplan Rijen, één miljoen voor het  fietspad tussen Molenschot en Gilze en zes miljoen euro voor de ontwikkeling van basisschool De Wildschut en omgeving. Grote uitgaven, maar investeringen voor nog vele jaren die komen. Toch blijven we horen  bij de goedkoopste gemeenten van Nederland. Trots zijn we ook hoe drie decentralisaties in het sociale domein zijn uitwerking hebben gekregen.

Wat gaan we komend jaar doen.
In Rijen zal de bouw van het nieuwe zwembad/sporthal een belangrijk project worden. De bouwer en exploitant zijn bekend en binnenkort mogen we het ontwerp aanschouwen. Daarnaast zal er een doorbraak komen met het Centrumplan-Oost, zodat dit tot ontwikkeling kan komen. Enkele gevaarlijke kruisingen gaan aangepakt worden, evenals het Burgemeester Sweensplein. Verder gaan we een plan uitwerken voor Margriethal en het oude zwembad. Kern’75 heeft al  mooie ideeën verzameld.  Voor de onderwijshuisvesting in Rijen West willen we een oplossing zoeken.

Voor Gilze staat de nieuwbouw van basisschool De Wildschut op het programma. Op korte termijn denken we te kunnen melden dat de bouw van winkels in het centrumplan definitief gaat starten. Het bestemmingsplan Centrumplan Gilze is in december definitief vastgesteld. Kern ’75 heeft geluisterd naar de inwoners in het achterliggende gebied en de Heemkunde. Het plan is iets gewijzigd vastgesteld en met een motie is gevraagd om de uitwerking van de plannen aan de Raad  voor te leggen. Kern ’75 is met inwoners een plan voor de herinrichting van Bisschop de Vet plein aan het maken. In 2017 zullen we dit aanbieden aan het college. Dit voorjaar start het hoogst noodzakelijk opknappen van het fietspad Tilburgsebaan.

Voor Molenschot staat de realisatie van het fietspad tussen Molenschot en Gilze op de planning. Woningbouw in het Blokske gaat voortvarend en we zijn weer aan het oriënteren waar in de toekomst woningen kunnen bouwen. We streven er naar om in alle kernen kavels voor woningbouw te kunnen uitgeven.

Met de inwoners van Hulten gaan we nadenken over de herinrichting na omlegging en verbreding van de N282. Verder heeft de snelfietsroute die aan de noordzijde Hulten onze aandacht. Die zou de omstreden  fietsbrug bij de Letschertweg overbodig maken.

Samen met de NLGR hebben we in2016 plannen gemaakt voor ‘Kwaliteitsgroen’ in alle kernen. De wethouder gaat de eerste projecten  in 2017 voorstellen. Verder zal de procedure voor een nieuw Luchthavenbesluit van de luchtbasis onze bijzondere aandacht hebben. Tot slot willen we dat de gemeente zoveel als mogelijk is, meewerkt om goede voornemens van burgers en ondernemers in onze gemeente mogelijk te maken. Het opknappen van ons historisch erfgoed ligt ons na aan het hart.

Natuurlijk kan het altijd beter! Wij hopen dan ook in contact met u te komen op de Kern ’75 ontmoet bijeenkomsten of in een persoonlijk gesprek. U kunt ons hiervoor altijd benaderen.