Jeroen van Gils een creatieve duizendpoot

17 februari 2018

Kern’75 kijkt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. De komende weken stellen we onze kandidaten aan u voor.

Op plaats 4 van de kieslijst staat Jeroen van Gils, werkzaam en woonachtig in Gilze. Een bezige bij als muzikant in een coverband, toneelspeler, regisseur en sauwelaar. Maar ook actief met zijn kinderen in het zwembad, langs het voetbalveld of bij volleybalwedstrijden. ‘Ik ben trots op lokale initiatieven in onze gemeente. Vrijwilligers die bij verenigingen actief zijn. Nieuwe initiatieven zoals Zo104 of het Wielerweekend. Maar ook grote organisaties die elk jaar weer wat weg zetten: de Aangespannen Dag, Mollebos en JUIN.’

Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven. De afgelopen jaren is er mede door Kern’75 geïnvesteerd in mooie sportaccommodaties en bruisende multifunctionele culturele centra. Belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen. ‘Ik maak me sterk om dat te behouden. Een goed voorzieningenniveau dat bereikbaar is voor alle inwoners: jong of oud en arm of rijk.’ Kern’75 wil kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen ondersteunen via Stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds. In een gemeente met lage lasten en een veilige leefomgeving.

Jeroen is bewust lid geworden van Kern’75. ‘Een lokale partij die opkomt en zich inzet voor de inwoners van alle kernen in de gemeente. Dit vind ik terug bij Kern ’75 met #betrokken mensen. Een laagdrempelige partij met mensen die makkelijk aanspreekbaar zijn en midden in de samenleving staan. En Kern ’75 is duidelijk: een kort en bondig verkiezingsprogramma met herkenbare en actuele thema’s.

Bij Kern ’75 is Jeroen sinds kort actief in de raadscommissie ruimte. ‘De komende jaren staan er belangrijke ontwikkelingen te wachten zoals verbreding oude Rijksweg, het bestemmingsplan buitengebied, spoorzone Rijen, ontwikkelingen rond de vliegbasis en uitvoering van de centrumplannen. En bouwen voor alle doelgroepen in alle kernen. Thema’s die mij aanspreken en waar ik me sterk voor wil maken.’

Terug naar archief overzicht