Corné Machielsen een #betrokken Gilzenaar

5 maart 2018

Kern’75 kijkt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s.

Op plaats 2 van de kieslijst staat Corné Machielsen. Corné is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is na zes jaar als raadslid uitgegroeid tot een betrouwbaar en deskundig bestuurder. Hij kan zijn ervaring als adviseur bij Waterschap Brabantse Delta op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en klimaat direct toepassen in de gemeenteraad. Een #betrokken Gilzenaar met Molenschotse roots. Heeft naast passie voor de politiek ook passie voor sport, carnaval, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur. Je zult Corné regelmatig tegenkomen bij diverse activiteiten in het dorp.

‘De gemeente moet meer aandacht hebben voor het bouwen op eigen grond. Als gemeente zijn we te vaak afhankelijk van ontwikkelaars. De nieuwe omgevingswet zal de komende periode de nodige impact hebben. De ABG-organisatie maar ook de gemeenteraad en onze inwoners moeten zich hierop goed voorbereiden. Met het grondbeleid moeten we sturen dat de gemeente zelf de regie blijft houden.’ aldus Corné. ´Wat tevens belangrijk wordt, is de aanleg van de wijk Gilze Zuid-West met een groene buffer langs het Laarspad. En een goede verkeersontsluiting; de Meierstraat en de Versterstraat zijn hiervoor niet geschikt.´

Het buitengebied is nog een punt waar Corné Machielsen zich sterk voor maakt. Wat willen we met ons buitengebied? Landbouw blijft een belangrijke economische drager, maar de realiteit is dat er steeds meer agrarische ondernemers stoppen. Op vrijkomende locaties kunnen mooie initiatieven ontstaan. Laten we dit samen met onze inwoners vorm gaan geven.

Corné wil het ‘Kwaliteitsgroenplan’ dat de afgelopen periode is gemaakt door Kern ’75 en de NLGR een vervolg geven. Groen in of om onze kernen heeft grote waarde en geeft een bijzondere sfeer. Het natuurlijk inrichten van de Gilzerwouwerbeek is één van de nieuwe projecten die we willen realiseren. In het verkiezingsprogramma van Kern ’75 staat dat de gemeente in 2040 klimaatneutraal moet zijn. De komende periode willen we een plan maken en van start gaan om dit te realiseren.

Corné Machielsen is een gedreven en betrokken Gilzenaar achter Kern’75. Kies 21 maart a.s. voor een #betrokken partij met een sterk #team.

Terug naar archief overzicht