Tevreden met resultaat. Bouwen aan toekomst.

25 maart 2018

De kiezer heeft gesproken. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. We willen alle kiezers danken voor hun steun. Kern’75 blijft nipt de grootste partij maar ging wel van 8 naar 5 zetels. Een resultaat waarmee we voorzichtig tevreden kunnen zijn maar tegelijkertijd reden om goed te evalueren en te gaan bouwen aan de toekomst.

Kern’75 is de verkiezingen ingegaan met een sterk vernieuwde kieslijst. Met Aletta van der Veen voor het eerst een niet Gilse lijsttrekker, gewoon omdat ze de beste kandidaat was op die plek. Als coalitiepartij waren we de afgelopen vier jaar medeverantwoordelijk voor het beleid. We zijn trots op de behaalde resultaten. Maar hebben ook moeten uitleggen waarom sommige grote projecten langer duren. Keuzes gemaakt voor het algemeen belang ook als niet iedereen het er mee eens was. Kern’75 heeft een positieve campagne gevoerd met een eerlijk verhaal.

Het uitzonderlijke goede resultaat van 2014 was niet te evenaren. Een verlies hadden we daarom ingecalculeerd. Ondanks tegenkrachten hebben we ons weten te handhaven als grootste partij. We zijn dan ook tevreden met de uitslag: 2424 stemmen en 5 raadszetels. Met ruim 40 % van de stemmen in Gilze en Molenschot heeft Kern’75 ruime steun in deze kerkdorpen. In Hulten en Rijen hebben we met 10% van de stemmen, ruimte om verder te groeien.

De verkiezingsuitslag is ook reden om als Kern’75 te gaan bouwen aan de toekomst. Evaluatie van het verkiezingsresultaat hoort daarbij. Het vertrouwen terugwinnen van kiezers die nu niet op ons gestemd hebben. Betrokkenheid, zichtbaarheid en nog betere communicatie. En het belangrijkste: resultaten laten zien.

De nieuwe Kern’75 fractie wordt deze week geïnstalleerd. Walter de Vet, met voorkeurstemmen gekozen, heeft besloten zijn benoeming niet aan te nemen zoals hij ook vooraf had aangegeven. Met nieuw elan en een nieuwe bestuursstijl gaan we aan de slag. Achter de vijf gekozen kandidaten staat een sterk bestuur en een bruisend energieke steunfractie. Samen met de inwoners willen we plannen maken. Regelmatig zullen we onze vorderingen laten zien op onze website, social media en het weekblad Gilze en Rijen.

Met een raad bestaande uit zes fracties die qua zetelaantal dichter bij elkaar liggen is samenwerking belangrijk. Onze plannen kunnen we het beste realiseren in een coalitie. De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Enigszins verassend werden we door Gemeentebelang en CDA uitgenodigd. Maar dat gesprek was constructief en wat ons betreft een goede basis voor samenwerking. Bij het schrijven van dit stuk zijn er nog geen knopen doorgehakt. We zullen u de komende tijd blijven informeren.

Voor meer informatie over Kern’75, neem contact met de nieuwe fractieleden.

Terug naar archief overzicht