Basisschool De Wildschut in Gilze kan gaan bouwen aan de toekomst

3 juli 2018

Basisschool De Wildschut in Gilze is al lang toe aan een nieuw schoolgebouw. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen, vernieuwing is dringend nodig. Gelukkig kunnen we nu melden dat de schop de grond in kan !

De gemeenteraad heeft al in 2013 de beslissing genomen om een nieuwe school te bouwen op de huidige locatie. Goed nieuws voor de school. Maar ook voor de gemeente, die hiermee in staat is gesteld de omgeving in te richten naar een hogere standaard. Nu komt er een schoolgebouw met twee lagen. Dit is veel gunstiger in exploitatie en laat bovendien ruimte over voor een openbaar speelterrein en woningen.
Ook goed nieuws voor de buurt. Nu is er nauwelijks parkeergelegenheid bij de school. Bij het brengen en halen van kinderen levert dit chaotische en gevaarlijke situaties op. De uitvoering van de nieuwe plannen betekent een kwaliteitsslag voor de kern Gilze en is noodzakelijk om een veilige verkeerssituatie te creëren. Nieuwbouw dus!
Alle wensen en eisen zijn geïnventariseerd. Architecten maakten plannen waaruit een keuze is gemaakt. Het ultieme ontwerp is nauwkeurig bekeken en bijgesteld. Uiteindelijk is er een definitief ontwerp vastgesteld. Het ontwerp is met enthousiasme ontvangen door het team van De Wildschut, schoolbestuur Tangent, de Welstandscommissie, omwonenden, de politiek en de gemeente Gilze en Rijen.

Er kan gebouwd worden !
Om de plannen goed uit te voeren is het stuk grond aan de Alphenseweg 67-69 en Raadhuisstraat 1 in Gilze nodig (oude lokatie Sprangers). Dit heeft even geduurd. Er is nu een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de verkopende partij. Beide partijen zijn tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen. De overeenkomst is getekend en Kern ’75-wethouder Aletta van der Veen heeft het team van De Wildschut het goede nieuws verteld. We kunnen nu gaan starten!

Hoe nu verder?
Het is de bedoeling dat de kinderen aan het einde van de herfstvakantie van 2018 naar de tijdelijke huisvesting gaan. Deze is voor een groot deel gevonden in ruimtes in het achterste gedeelte van de huidige school. Voor de resterende groepen werkt men nog aan een oplossing.
Eind 2018 start de sloop. De planning is dat de bouw van de nieuwe school start begin 2019. De oplevering kan dan eind 2019 zijn. Hierna start de bouw van de woningen achter de school.

Informatieavond
De voorbereidingen zijn in volle gang. Op 27 augustus is er in De Wildschut van 19:30 tot 21:00 uur een inloop informatieavond voor ouders van school, omwonenden en geïnteresseerden. Iedereen wordt dan bijgepraat over de plannen.

Terug naar archief overzicht