Onderzoek naar tunnelvariant in spoorzone Rijen

11 juli 2018

Er komt een onderzoek naar een tunnel onder het spoor in de dorpskern van Rijen.  In de gemeenteraadsvergadering van 9 juli is door een grote meerderheid -met uitzondering van PvdA en D66- ingestemd met het voorstel om onderzoek te doen naar de voorkeursvariant: een tunnelbak onder het spoor die in de Stationsstraat/Julianastraat komt. Onderzocht wordt of een tunnel (waarbij de noord-zuid route in het dorp behouden blijft, maar doorgaand verkeer via de randwegen wordt geleid) haalbaar is. Daarbij is de harde voorwaarde dat bij de Vijf Eikenweg ook een tunnel onder het spoor komt voor doorgaand verkeer. De beoogde tunnelbak maakt onderdeel uit van een brede ontwikkeling waarbij de hele spoorzone op de schop gaat (het wachtspoor en de spoorbomen verdwijnen en het station krijgt nieuwe perrons) om de veiligheid te vergroten, iets waar zowel het ministerie van infrastructuur als ProRail nadrukkelijk op wijzen. Beiden zijn bereid aan deze variant mee te betalen. De vraag is nog of de tunnel aan de kant van de Julianastraat aan de oost- of de westzijde gaat lopen, met sloop van woningen tot gevolg. Het college laat dit verder onderzoeken. Daarnaast zal opnieuw met de partijen worden gesproken over de totale kosten. Voormalig Kern ’75-wethouder Willem Starreveld heeft in de vorige raadsperiode veel werk verzet door alle partijen bij elkaar te krijgen om samen een oplossing te bedenken. Het is zaak om nu door te pakken om deze inspanningen niet verloren te laten gaan, daarom het raadsbesluit om het onderzoek af te ronden. Daarnaast komt er op initiatief van onder andere Kern ’75 een onderzoek hoe doorgaand verkeer via alternatieve routes moet rijden als de tunnel er komt.

Terug naar archief overzicht