Toekomstige verbreding A58: nieuwe kansen voor noord-zuid verbinding in Gilze

10 juli 2018

Rijkswaterstaat heeft plannen om de snelweg A58 vanaf knooppunt Galder te verbreden van 2×2 rijstroken naar 2×3 rijstroken. Dit deel van de A58 is al jaren een bottleneck in deze belangrijke oost-west verbinding met dagelijkse files en regelmatig ongevallen tot gevolg. Kern ’75 ziet in dat er iets moet gebeuren en zal de ontwikkelingen m.b.t. verbreding scherp blijven volgen.

nieuwe kansen

De snelweg doorkruist onze gemeente en is op sommige plaatsen een barrière: Zo ontbreekt bijvoorbeeld een korte verbinding tussen de kern van Gilze en het Speelbos/Klein Zwitserland; Kern ’75  pleit voor een fiets-en voetgangerstunnel onder de verbrede snelweg door waarmee deze  korte noord-zuidverbinding weer in ere wordt hersteld. Het realiseren van een fiets-en voetgangersverbinding in het verlengde van de Nieuwstraat past uitstekend bij de ambitie uit het coalitieprogramma waarin we fietsverbindingen en wandelpaden willen verbeteren.

Aan het college is gevraagd om de gemeenteraad, na het overleg met de projectgroep verbreding A58, te informeren over de mogelijkheden om dit initiatief (ook financieel) onderdeel uit te laten maken van de verbreding van de A58.

Terug naar archief overzicht