D’n Steenakker

13 januari 2019

Agrarische gronden vormen, samen met de bossen, een groene long rondom onze kernen. Deze goede, gezonde uitstraling, is waardevol voor inwoners maar ook belangrijk voor recreatie
en toerisme. Samenwerking tussen gemeente, ondernemers en natuurverenigingen biedt kansen om deze mooie long te behouden of zelfs te versterken. Dit doen we onder andere door de realisatie van ecologische verbindingszones, ommetjes en het herstellen van oude structuren. Ook binnen de kernen vraagt groen om aandacht. We voeren het Groenkwaliteitsplan verder uit dat Kern’75 samen met de NLGR heeft gemaakt. Bij herplant kijken we vooral naar de juiste boom op de goede plek, zodat de kans op succes groot is. De kwaliteit van compensatiegroen vinden we belangrijker dan aantallen.

Op Donderdag 10 januari werd in De Schakel in Gilze het ontwerp gepresenteerd van “D’n Steenakker”, een 2,5 hectare groot perceel gelegen tussen Ridderstraat, Vogelvlucht en Water aan de Warande. De opkomst was zeer goed te noemen en de aanwezigen waren het over 1 ding eens: dit is een prachtig plan en een unieke kans om de dorpsrand van Gilze een groene buffer te geven tussen dorp en buitengebied. Landschapsarchitecte Barbara Roozen tekende voor het ontwerp en liet in haar presentatie zien wat de historie is van deze plek en gaf aan dat het ontwerpproces gebaseerd is geweest op de historische elementen in dit gebied.

D’n Steenakker is de eerste grote uitwerking van een onderdeel uit het ambitieuze groenplan dat Kern’75 met de NLGR (Natuur-en landschapsvereniging Gilze-Rijen) ontwikkeld heeft, samen met diverse andere betrokkenen zoals omwonenden is dit burgerinitiatief tot stand gekomen.

In het park komen de wensen van alle betrokkenen terug. Voor de NLGR was versterking van de bedreigde biodiversiteit een hoofdpunt. Daarom komt er verschillende hoge en lage begroeiing met vrije zichtlijnen. In het midden komt op een heuvel een soort Pieterboom, die vroeger in Gilze als keerpunt werd gebruikt bij processies. De wandelpaden komen tussen een halve meter hoog bloemrijk gras, waarin enkele paden zijn gemaaid. Verder komt er ook een voedselbos met fruitbomen, noten en hazelaar en is er ruimte voor een moestuin met kippenren. Aandacht is er ook voor verbetering van de verlichting langs de Ridderstraat, deze wordt ter hoogte van D’n Steenakker aangepast.

Vanuit de aanwezigen op de presentatieavond werden nog enkele suggesties gedaan zoals bereikbaarheid voor mindervaliden en aandacht voor het herinneringsbordje over het vliegtuig dat hier tijdens de Tweede Wereldoorlog is neergestort. Wethouder Aletta van der Veen gaf aan dat ze met zeer veel enthousiasme aan de slag wil om dit groenplan te verwezenlijken.

Klik hier voor het totale ontwerp (.PDF):

181221_presentatie_Steenakker_CONC

 

Terug naar archief overzicht