Kern ’75 actueel: Perspectiefnota, Hulten krijgt zijn Klavertje en Processierups

21 juli 2021

Afgelopen week hadden we de Perspectiefnota op de agenda staan. De perspectiefnota is het belangrijkste vast te stellen document voor de gemeenteraad. Hiermee kunnen we als gemeenteraad onze wensen/kaders meegeven aan het college richting de begroting die we in november vast gaan stellen. Kern ’75 heeft de focus in deze vergadering gelegd op een drietal onderwerpen.

Zoals eerder geschreven vinden we dat Hulten eerder een Klavertje verdiend dan nu in de planning zit. Het college gaf aan liever te wachten met het plaatsen van het Klavertje tot de uitvoering van de N282 gereed zou zijn. Niet plaatsen van het Klavertje betekent niet verplaatsen en dat zou dus iets goedkoper zijn. Kern ’75 is van mening dat op een project van meer dan een miljoen een verplaatsing van een klavertje qua kosten best mee zal vallen. Gelukkig waren diverse andere partijen het met ons eens en is deze motie aangenomen. We hopen dan ook dat het Klavertje er in het 1e kwartaal van 2021 zal staan.

Waar we als Kern ‘75 ook aandacht voor hebben gevraagd is de website van de gemeente. De website voldoet niet meer aan hedendaagse eisen en zou daarom snel aangepast moeten worden als het aan Kern ’75 ligt. De website moet toegankelijker en beter bereikbaar worden voor inwoners en voor inwoners met een beperking, Een beter functionerende gemeentelijke website  vormt een mooie bijdrage om onze dienstverlening te verbeteren voor iedereen. De wethouder gaf aan dat het lastig zal worden om te versnellen omdat dit samen met de ABG-gemeenten gedaan moet worden. Maar hij zou zeker zijn inzet plegen om het voor elkaar te krijgen. Een ruime meerderheid van partijen steunden onze motie.

 

Het laatste punt waar we aandacht voor gevraagd hebben is om de bestrijding van de eikenprocessierups in de toekomst meer natuurvriendelijker te doen. De wens is zeker om geheel te stoppen met het biologische bestrijdingsmiddel Xantari. Als we dit willen dat is er €80.000 extra per jaar nodig en helaas is dat nu nog niet mogelijk omdat de meerjarenbegroting dit niet toelaat. Natuurlijk kunnen we de OZB extra verhogen, maar verder dan de trendmatige verhoging van de OZB willen we als Kern ’75 niet gaan. Overigens het Landelijk Platform Eikenprocessierupsbestrijding geeft aan dat – als je het middel wil gebruiken – je dit alleen moet toepassen op drukke plekken waar veel mensen bij elkaar komen zoals bij sportaccommodaties en scholen. Alle partijen hebben onze motie gesteund en wij gaan er dus ook vanuit dat hier gevolg aan gegeven gaat worden.

Lijkt het u leuk om mee te praten over deze diversiteit aan onderwerpen. Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of onze fractieleden. Wij zoeken inwoners met een positieve blik die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente om deze nog mooier te maken. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders en Corné Machielsen.

Terug naar archief overzicht