Lijsttrekker en verkiezingsprogramma Kern ‘75 vastgesteld

11 november 2021

De leden van Kern ’75 hebben Corné Machielsen uit Gilze gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Corné is sinds 2008 actief voor Kern ’75, eerst als commissielid ruimte en vanaf 2012 als raadslid. Sinds de huidige raadsperiode is Corné de fractievoorzitter van Kern ’75. In zijn dagelijks werk is hij senior gebiedsadviseur bij Waterschap Brabantse Delta. Zijn werkzaamheden betreffen het adviseren over ruimtelijke ordening in stedelijk en landelijk gebied, klimaat en duurzaamheid en bestuurlijke contacten onderhouden met overheden en in regionaal verband. Zaken die ook de gemeentelijke politiek bezighouden.

Corné geeft aan erg veel zin te hebben Aletta op te volgen als lijsttrekker en om samen met de Kern ’75 leden de verkiezingscampagne in te gaan. We hebben een kwalitatief goede lijst waarbij de vier kernen goed vertegenwoordigd zijn. De nummer twee op de kieslijst is Ruud van Iersel uit Rijen, op nummer 3 staat Pieter van Laerhoven uit Molenschot. Nummers vier, William van Trier en vijf, Jerry Aarts zijn nieuwkomers en afkomstig uit Gilze. De top 10 wordt verder gevormd door Wim Broeders (Rijen), Frank Sarton (Gilze), Mirjam Geerts-Weststrate (Gilze), Karin Ytsma (Rijen) en Gonda Multem-van de Rest (Molenschot). Een mooie mix van nieuwe en ervaren mensen.

Kern ’75 heeft naast de kieslijst ook het partijprogramma vastgesteld. Deze zal in de komende maanden uitgewerkt worden in een publieksversie en beschikbaar komen voor iedereen. Belangrijke zaken die terugkomen in het verkiezingsprogramma zijn: klimaatverandering, kwaliteit van groen en wegen, bouwen voor jongeren en ouderen en zorgen voor doorstroming in de woningmarkt en de zorg voor jong en oud betaalbaar houden. Maar het allerbelangrijkste is dat we een mooie leefbare gemeente hebben en houden. We zetten ons in voor de verenigingen, bedrijven en inwoners, want dat is de basis.

Peter Faes, voorzitter van het bestuur en de kiescommissie is trots op de kieslijst die we hebben mogen presenteren en welke is vastgesteld door de leden. Met Corné hebben we een lijsttrekker en wethouderskandidaat met veel politieke ervaring die het DNA van Kern ’75 de afgelopen jaren goed heeft uitgedragen. Als fractievoorzitter heeft hij aangetoond een constructieve houding aan te nemen, altijd het gesprek aan te willen gaan en voor praktische oplossingen te kiezen. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor Kern ‘75.

De complete kieslijst is terug te vinden deze link. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze fractieleden, bestuur of via info@kern75.nl

Bestuur Kern ‘75

Terug naar archief overzicht