Kern ’75 actueel: Vooruitkijken en doorpakken

28 juli 2022

Vlak voor het zomerreces hebben we nog 2 raadsvergaderingen gehad. De raadsvergadering van 11 juli ging over de perspectiefnota en die van 18 juli was een reguliere raadsvergadering met een aantal interessante onderwerpen.

Perspectiefnota
Even een stukje uitleg over de perspectiefnota. Deze nota is een voorzet voor de begroting voor 2023 die in het najaar wordt vastgesteld. Tegelijkertijd is het een eerste financiële uitwerking van de plannen van de nieuwe coalitie. Al met al een belangrijke vergadering. Wat voor Kern ’75 belangrijk is dat we bestaand beleid uit de vorige periode afmaken en voortzetten en aanvullende zaken op het gebied van onder andere klimaat, cultuur, woningbouw en het sociale domein in gang zetten. Een kernpunt uit ons verkiezingsprogramma was onderhoud van de openbare ruimte. Kern ‘75 is dan ook heel blij te zien dat er in deze perspectiefnota een aanzienlijk extra krediet hiervoor is opgenomen.

De doelstelling in het coalitieakkoord is om tot de 20% goedkoopste gemeentes te blijven behoren. Kern ’75 vindt het belangrijk dat we de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden, maar er zijn ook andere factoren die het wonen in Gilze-Rijen aangenaam maken. De voorzieningen die we als gemeente aanbieden aan onze inwoners. De plannen die we als gemeente hebben op sociaal gebied, de duurzaamheidsagenda, herinrichten van straten en wijken en nog veel meer zaken. Zou het daarom juist niet mooi zijn om in de meest duurzame of meest sociale of veiligste gemeente van Nederland te wonen. Zouden onze inwoners dit niet veel meer waarderen dan de goedkoopste.

Raadsvergadering 18 juli
In de raadsvergadering van 18 juli zijn er ook een aantal belangrijke onderwerpen besproken. Voor Kern ’75 sprongen er 2 onderwerpen uit, namelijk het fietsbeleidsplan en het aanvullend krediet voor de nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Het fietsbeleidsplan is een onderlegger voor nieuwe plannen op het gebied van fietsen in onze gemeente. Met het aanvullend krediet voor Achter de Tuintjes krijgt Gilze (net als Rijen) ook de nieuwe, moderne, duurzame en multifunctionele sporthal die het verdient.

Als jij ook je steentje wil bijdragen, kun je ons benaderen via info@kern75.nl

Terug naar archief overzicht