Kern ’75 actueel: Ook Rijen krijgt aandacht

5 december 2022

Bij de onlangs gehouden begrotingsbehandeling werd gesuggereerd dat Gilze bovenmatige aandacht zou krijgen. Dat is niet terecht. De focus in deze bijdrage ligt op Rijen. Mijn college raadsleden van Kern ’75 zullen in hun toekomstige bijdragen de onderwerpen in de overige kernen ongetwijfeld belichten. Hierna een opsomming in willekeurige volgorde. In oktober 2022 is het bestemmingsplan militaire wijk Rijen-Zuid vastgesteld. Door Leystromen worden daar 56 nieuwe huurwoningen gerealiseerd, daarnaast worden bestaande woningen gerenoveerd o.a. naar energielabel A. Voor de herinrichting van het openbaar gebied is een krediet beschikbaar gesteld. Onlangs is gestart met de noodzakelijke herinrichting van diverse straten in Rijen Noord-Oost.

Voor het deelproject 1 Riekevoort en Mosselaar is budget vrijgemaakt. Een van de grote problemen in dit gebied is wortelopdruk. De straten worden duurzaam, klimaatbestendig, fietsvriendelijk en veilig ingericht. Bij het ontwerpen voor de herinrichting en keuze van groen zijn de bewoners betrokken. Straten met overmatige overlast in de buurt volgen later.

Enige weken geleden is de nieuwe aansluiting van de Nassaulaan op de Vijf Eiken weg (N631) gerealiseerd, deze is betaald door de gemeente. Door de provincie wordt op de Vijf Eiken weg een spooronderdoorgang gebouwd. Naar verwachting wordt de tunnelbak in augustus 2023 geplaatst. In de zomer van 2024 moet de Vijf Eiken weg volledig klaar zijn voor gebruik.

Op de voormalige Kring locatie worden 26 woningen gebouwd. De oude Bernadetteschool blijft behouden, hierin komen appartementen. In de vliegende Vennen nadert het plan de Boskamer zijn voltooiing. In dit plan, achter sporthal Den Butter, worden 26 woningen gebouwd. In de directe nabijheid, plan Vliegende Vennen fase III zijn recentelijk 14 woningen, waaronder starterswoningen in de verkoop gekomen. Begin december komen woningen in de verkoop bij het project De Smederij (Kin Locatie). Op de hoek Heistraat, de Rector Buijselstraat en het Looiersveld worden 10 levensloopbestendige woningen, 7 rijwoningen en 18 appartementen.

Kortom, er gebeurt veel en er staat nog veel meer op stapel in de gemeente Gilze en Rijen. Wil je hier ook over meepraten: neem dan contact op met één van de raadsleden of via info@kern75.nl.

Wim Broeders Gemeenteraadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht