Kern ’75 actueel: Een positief geluid

6 maart 2023

Als je de politieke bijdragen in het Weekblad Gilze-Rijen leest, krijg je de indruk dat er van alles mis is in onze gemeente. Hoe anders is het als je op een zondagochtend lekker gaat wandelen.

Onlangs ging ik op pad met mijn echtgenote en de hond. Na een stukje lopen, bereiken wij de D’n Steenakker. Dit is een landschapspark van ruim 2 hectare. Hier zie je veel mensen lekker wandelen en van de mooie omgeving genieten. Inmiddels is ook de uitbreiding voor de Groeituin Floralia gerealiseerd en we hebben vernomen dat inwoners aan de slag willen met een voedselbos op deze locatie. Dat juichen we natuurlijk toe.

Vanuit het park kun je via het fietspad naar het sportpark lopen. Hier vind je de voetbalvelden van de VV Gilze, de banen van TC Gilze en nu ook de tijdelijke Sporthal. We kunnen met recht trots zijn op onze sportfaciliteiten. En als straks de nieuwe sporthal gereed is, kunnen we sporten in een energie neutrale hal die aan de normen van de NOC/NSF voldoet.

Vanaf de sportvelden ben je al snel bij de Warande. De voormalige zandafgraving is omgetoverd in een prachtig wandelgebied waar het voor mens en dier goed toeven is. Onlangs heeft de gemeente de wandelpaden van een nieuwe toplaag voorzien.

Als je de Warande verlaat ben je al snel in de Burgemeester van Poppelstraat. De riolering in deze straat is in zeer slechte staat. Het is de bedoeling de riolering te vervangen, het hemelwater af te koppelen en daarvoor een infiltratieriool aan te leggen. Tegelijkertijd wordt de gehele straat heringericht. Op deze wijze kunnen we de verdroging van de grond tegengaan en onze gemeente duurzaam groener maken.

Als je dan ook bedenkt dat we beschikken over een heel nieuw (winkel)centrum, een prachtig dorpspark, goede scholen voor de kinderen, een fantastisch cultureel centrum en prima zorgcentrum voor onze ouderen, moet je toch toegeven dat het fijn wonen is in onze gemeente.

Wilt u ook bijdragen aan een fijne leefomgeving? Kern ’75 nodigt u van harte uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of onze fractieleden.

Terug naar archief overzicht