Kern’75 actueel: Update Steenakkerplein en fietsverbinding Gilze-Riel

23 juni 2024

Op 17 juni is het burgerinitiatief Steenakkerplein en de realisatie van de fietsverbinding tussen Gilze en Riel behandeld in de gemeenteraad.

Burgerinitiatief Steenakkerplein
Kern ’75 is blij met initiatieven van inwoners. We bedanken dan ook nogmaals de initiatiefnemers voor alle inspanningen.
Remmende factoren voor de totale uitvoering van dit plan zijn helaas de ambtelijke capaciteit, de prioritering en de financiële middelen. De initiatiefnemers hebben aangegeven open te staan voor fasering van het plan.

Middels een amendement heeft Kern ’75 zich hard gemaakt voor de uitvoering van dit plan, met name voor de onderdelen vergroening en verkeersveiligheid. Dit amendement is door een ruime meerderheid van de raad aangenomen en hierdoor kan het college gefaseerd aan de slag met de vergroening van dit plein. De initiatiefnemers hebben immers aanzienlijk veel voorbereiding getroffen en hun inspanningen hebben geleid tot een gedegen voorstel om te komen tot vergroening en het veiliger maken van het Steenakkerplein. Er ligt nu een concrete opdracht bij het college hier verdere uitwerking aan te geven.

Fietsverbinding
De gemeenteraden van Goirle en Gilze en Rijen zij geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van een vrij liggend fietspad tussen Riel en Gilze. De uitkomst heeft ons niet positief gestemd. Het lijkt vooralsnog niet mogelijk om een vrij liggend fietspad te realiseren. Het blijkt dat het proces van grondverwerving aanzienlijke uitdagingen kent. Bovendien hebben juridische complicaties, extra obstakels opgeworpen. Het opereren binnen een taakstellend budget, en het minimaliseren van de bomenkap en het waarborgen van een goede waterhuishouding zijn tevens uitdagingen in het proces. Het college wil nu als alternatief inzetten op fietssuggestiestroken.
Via een motie hebben wij samen met D66 gevraagd het project tijdelijk on hold te zetten. Eerst zal er namelijk door de gemeenteraad moeten worden gesproken over de kaders die we in het verleden hebben meegegeven. Die moeten wellicht heroverwogen worden. De motie heeft brede steun gekregen in de gemeenteraad waardoor we na het zomerreces opnieuw als gemeenteraad in gesprek gaan, met als doel een veilige oplossing te realiseren. Wij blijven vastberaden in onze missie om een veilige en duurzame fietsverbinding voor onze inwoners te realiseren.

William van Trier, Raadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht