Kern ’75 actueel: Begroting 2025 met donkere wolken

7 juli 2024

De perspectiefnota is een eerste concept van de begroting die gemeenteraad uiteindelijk in november gaat bespreken. Met de perspectiefnota kijkt de gemeente vooruit hoe de financiële toekomst er uitziet.

Donkere wolken voor 2026 en daarna
Zoals je misschien al hebt kunnen lezen gaat het Rijk hun bijdrage aan alle gemeentes verminderen. En dat heeft grote gevolgen want heel veel gemeentes komen vanaf 2026 in de rode cijfers. We spreken zelfs over “ravijnjaren”. Voor onze gemeente betekent dit “ravijn” een dreigend tekort van ongeveer 3 miljoen euro.

Wat gaat de gemeente nu doen?
Samen met het college en onze ambtenaren gaan we opzoek naar oplossingen voor dit tekort: waar kunnen we bezuinigen en waar kunnen we wellicht geld verdienen? En dan moeten er keuzes worden gemaakt. Dat zullen zonder twijfel moeilijke keuzes worden.

Wat vinden wij?
Kern ’75 ziet grote uitdagingen voor de komende “ravijnjaren”, maar is positief. We zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk in staat zijn om deze financiële storm te doorstaan. Hierbij moet alles op tafel komen wat betreft het huishoudboekje van de gemeente. Alleen op die manier kunnen we de juiste keuzes maken. Als Kern ’75 zullen we daarbij scherp beoordelen dat wat is opgebouwd niet in een klap wordt afgebroken. Maar het eerlijke verhaal is wel dat we moeilijke keuzes moeten maken. Maar wel keuzes die recht doen aan onze prachtige gemeente.

Iedereen moet helpen!
Naast dat wij keuzes gaan maken, Hebben wij als Kern ‘75 met een motie opgeroepen dat ook de Gemeenschappelijke Regelingen (Hart van Brabant, Midpoint, Veiligheidsregio, GGD en Omgevingsdienst) deze scherpe keuzes moeten gaan maken.

Wij spreken nog wel de hoop uit dat het Rijk alsnog zijn verantwoording neemt en de vermindering van de gemeentelijke bijdragen alsnog heroverweegt.

Ruud van Iersel

Fractievoorzitter Kern ‘75

Terug naar archief overzicht