Spoorzone Rijen volop in ontwikkeling

25 maart 2019

Kern ’75 is al vanaf het begin zeer betrokken bij dit unieke project binnen onze Gemeente Gilze en Rijen. Willem Starreveld heeft als wethouder destijds de basis gelegd om alle belanghebbende partijen aan tafel te krijgen om de Spoorzone Rijen integraal aan te pakken.

Terugkijkend in de tijd heeft de Gemeenteraad in 2014 de “toekomstvisie Spoorzone Rijen” vastgesteld waarmee we naar onze inwoners, Provincie en Ministerie een duidelijke ambitie hebben uitgesproken. Vervolgens is in 2015 een “Uitvoeringstrategie Spoorzone Rijen” vastgesteld. Belangrijke verbeteringen hierin zijn o.a. verbeteren van het station met perrons aan beide zijden i.p.v. het huidige eilandperron, verwijderen van het overpad bij het station, aanleg van parkeerruimte aan de Zuidzijde van het station en de lobby naar de Provincie voor de aanleg van een tunnel bij de Vijf Eikenweg. In 2016 heeft de Gemeente met ProRail het wachtspoor besproken met het verzoek dit op te heffen. In 2017 heeft de gemeenteraad geld vrijgemaakt voor planstudies in de Spoorzone Rijen. 2018 heeft de Gemeenteraad de voorkeursvariant vastgesteld waarbij de overweg Julianastraat/Stationsstraat komt te vervallen en dat hier een onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en auto’s het uitgangspunt is (auto-te-gast tunnel). Aansluitend heeft de Gemeenteraad op 10 september 2018 ingestemd met het Raadsbesluit om Wet Voorkeursrecht Gemeente op een aantal percelen in de Spoorzone Rijen te leggen ten behoeve van de ontwikkeling in dit gebied en aanleg van een onderdoorgang van de spoorverbinding. Met dit besluit is het logisch dat we snel duidelijkheid geven aan de bewoners waarop Wet Voorkeursrecht Gemeente van toepassing is en hebben wij als Kern ’75 18 maart jl. ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van percelen in de Spoorzone Rijen. We hebben de wethouder meegegeven dat wij het belangrijk vinden dat toekomstige tijdelijke bewoning wordt afgestemd met de bewoners in het betreffende gebied. Wij zien uit naar de lopende onderzoeken die eind mei gepresenteerd worden.

Terug naar Nieuws overzicht