fractie Kern ’75 vol vertrouwen over nieuwe coalitie 2019-2022

14 mei 2019

De afgelopen weken waren de politieke ontwikkelingen bijna niet bij te houden: het vertrek van wethouder Rolph Dols en de onrust bij onze coalitiepartner Gemeentebelang -die zorgde voor het vertrek van 2 raadsleden bij die partij en daarmee uit de coalitie- waren voor Kern ’75 aanleiding om samen met onze leden na te denken over de toekomst en de verantwoordelijke taak die we als coalitiepartij hebben.

Kern’75, CDA, Gemeentebelang en VVD zijn vervolgens gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er onderling veel vertrouwen is om de komende jaren als coalitie samen te werken. In de vorige raadsperiode hadden we 4 wethouders. Destijds is hier voor gekozen vanwege overheveling van overheidstaken naar de gemeente. Bij de start van de huidige coalitie zijn we teruggegaan naar 3 wethouders. Het eerste jaar van de huidige raadsperiode heeft echter duidelijk gemaakt dat de druk op de gemeente onverminderd hoog blijft: Zo is er een flinke volumegroei in de jeugdzorg en op het gebied van ruimtelijke projecten zien we dat projecten als de spoorzone en het centrumplan in Rijen sneller dan voorzien steeds dichter bij de uitvoering komen. Op het gebied van duurzaamheid is de opgave groot en urgent: energietransitie, klimaat en circulaire economie vragen om belangrijke keuzes. Op terreinen van beschermd wonen, bodemtaken en de omgevingswet krijgt de gemeente de komende jaren ook nieuwe taken. Tegelijkertijd moet er samen met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gewerkt worden aan een gezamenlijk toekomstperspectief voor een nog beter functionerende ABG-organisatie. Ook de financiële uitdagingen voor de gemeente zijn de afgelopen tijd gegroeid, waardoor we genoodzaakt zullen zijn om mogelijk ingrijpende maatregelen te nemen. Wat Kern ’75 betreft is een bestuurskrachtig college met goede contacten richting provincie en rijksoverheid hoogst noodzakelijk en is uitbreiding naar 4 wethouders een goede investering in de toekomst.

Naast Aletta van der Veen en Ariane Zwarts (GB) zullen Sandra Diepstraten (CDA) en David Vermorken (VVD) als wethouder aantreden. We hebben er alle vertrouwen in dat dit college de grote opgaven waar we als gemeente voor staan samen met de gemeenteraad en onze inwoners waar gaat maken.

Terug naar Nieuws overzicht