Mollebos Gilze: nieuwe werkgroep gaat aan de slag

10 juli 2019

Het Mollebos is een unieke plek in onze gemeente: een monumentaal, openbaar toegankelijk park in het hart van het dorp Gilze, een plek waar jong en oud terecht kan om elkaar te ontmoeten, te wandelen of even uit te rusten en waar men regelmatig kan genieten van mooie evenementen zoals de Proeftuin en het Mollebosfist. Het Mollebos is echter ook een kwetsbare plek: om het unieke, monumentale karakter te behouden is het hard nodig dat er iets gebeurd: het hele park heeft ernstig te lijden gehad van droogte en achterstallig onderhoud, groot onderhoud en herstel is hard nodig.

Op de informatieavond die op dinsdag 2 juli plaatsvond in Het Oude Raadhuis werd door Corné Machielsen een eerste conceptplan gepresenteerd aan inwoners en andere belangstellenden. Dit plan is een eerste concept en is tot stand gekomen door samenwerking tussen direct aanwonenden en andere betrokkenen. De opkomst was groot met ruim vijftig deelnemers en het was goed om te constateren dat velen het Mollebos een warm hart toedragen.

Het concept plan bevat naast een nieuwe invulling van de gesnoeide planten en gekapte bomen vooral veel aandacht voor de onderbeplanting en een nieuwe invulling voor bomen die hun langste tijd gehad hebben. De biodiversiteit zal met het plan een flinke boost krijgen. Tevens is er in het plan sprake van verplaatsing van de boomput van het Bisschop de Vetplein naar een lokatie in het nieuwe centrumplan nabij het gebouw van de heemkundekring.

Op de avond is een werkgroep samengesteld die met het conceptplan en met de opgehaalde info van deze avond aan de slag gaat. De bereidheid om aan de werkgroep deel te nemen was erg groot en Kern ’75 heeft veel vertrouwen in de werkgroep. De werkgroep zal later dit jaar in overleg met de gemeente een plan presenteren om het Mollebos weer de kwaliteit en allure te geven die het verdient, zonder afbreuk te doen aan het openbare karakter en de evenementen die er plaatsvinden. De uitvoering van het plan zal overigens in delen plaatsvinden omdat sommige wensen meer tijd vragen om uit te werken maar de planning is om in het komende winterseizoen de eerste aanplant te doen. Kern ’75 heeft er alle vertrouwen in dat het Mollebos haar uitstraling weer terug krijgt om het  weer de “Parel van Gilze” te maken.

klik hier om het eerste concept (1e voorlopig ontwerp) in te zien

Terug naar Nieuws overzicht