Tweede Kamer spreekt over jeugdzorg en jeugdbescherming: Aletta van der Veen is erbij

19 november 2019

De landelijke jeugdzorg staat onder druk. Dat blijkt uit praktijkverhalen maar wordt ook bevestigd door het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd  en Inspectie Justitie & Veiligheid: kwetsbare kinderen krijgen niet overal de juiste hulp en zorg. Een groot deel van de jeugdzorg werd in 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, de zogenoemde decentralisatie. Dat ging met een bezuiniging gepaard.

Veel jeugdzorg-wethouders waaronder Aletta van der Veen hebben het sinds 2015 met veel minder geld moeten doen. Bovendien is de vraag naar jeugdzorg sindsdien alleen maar toegenomen. Dit alles zorgt voor grote tekorten op de begroting van veel gemeenten waaronder Gilze en Rijen.

Afgelopen Maandag werd over dit onderwerp gedebatteerd in de Tweede Kamer. Om hun zorg kracht bij te zetten waren zo’n 140 wethouders uit heel Nederland hiervoor naar den Haag gekomen. Namens Gilze en Rijen was onze wethouder Aletta van der Veen hierbij aanwezig.

Het kabinet trekt zich de kritiek aan en komt met voorstellen. Zij willen dat gemeenten vooral voor de zwaardere hulp aan kwetsbare jongeren regionaal gaan samenwerken. Den Haag wil de decentralisatie niet terugdraaien, maar vindt wel dat een “andere ordening van het jeugdhulplandschap” met meer regionale samenwerking nodig is.

Terug naar Nieuws overzicht