Aanpak provinciale weg N631-Oosterhoutseweg

30 december 2019

Aanleg rotonde Nassaulaan-N631

De provincie gaat de N631, de Oosterhoutseweg de komende jaren aanpakken om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Zeker de ondertunneling van het spoor bij de Vijf Eiken zien we als een positieve ontwikkeling. Er komt een rotonde op de aansluiting van de Nassaulaan, de gemeenteraad heeft hiervoor de financien beschikbaar gesteld om deze rotonde aan te kunnen leggen. Wel hebben we aandacht gevraagd voor mogelijke trillingen na de aanleg van de tunnel aan de Oosterhoutseweg (N631). Dit wordt meegenomen in de voorbereidingen voor aanleg van de tunnel.

Terug naar archief overzicht