Centrumplan Gilze nadert bouwfase

24 december 2019

Ruim een jaar geleden heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Alphons Coolen om het Centrumplan Gilze te gaan ontwikkelen. Vervolgens is de ontwikkelaar aan de slag gegaan om het plan door te rekenen en tot overeenstemming te komen met de architect, ondernemers en grondeigenaren. Afgesproken is toen dat eind 2019 duidelijkheid zou komen: is het project voor de ontwikkelaar haalbaar binnen het exploitatieplan of niet? Feitelijk zou de ontwikkelaar tot dan toe nog kunnen terugtrekken uit het project.

Gelukkig kon wethouder Aletta van der Veen onlangs melden dat de ontwikkelaar een haalbaar plan heeft gepresenteerd dat past binnen het exploitatieplan en het bestemmingsplan. Daarnaast is er een akkoord over de vestiging van de nieuwe Jumbo-supermarkt op de hoek Nieuwstraat-Lange Wagenstraat. Ook met de heemkundekring zijn goede afspraken gemaakt immers: het gebouw van de heemkunde “het oude raadhuis” grenst direct aan het te ontwikkelen gebied.

Er moet nog wel een aantal zaken verder worden uitgewerkt voordat er een definitieve realisatieovereenkomst kan worden getekend, hier volgt einde januari/begin februari meer duidelijkheid over. Wanneer ook dat is gebeurd worden de inwoners van Gilze via een informatiebijeenkomst opnieuw bijgepraat.

Kern ’75 is blij dat het er op lijkt dat we richting een realisatie gaan van het centrumplan. We beseffen dat we er nog niet zijn maar we hebben er vertrouwen in dat alle partijen met dezelfde intentie werken aan een definitieve en passende invulling van deze plek.

Terug naar Nieuws overzicht