Duurzame herinrichting van diverse straten en wijken in Gilze en Rijen

9 maart 2020

Verschillende straten in onze gemeente hebben last van aanzienlijke wortelopdruk en vaak voldoen deze straten niet meer aan de kwaliteits- en inrichtingseisen. Hoog tijd dus om een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting te realiseren. Kern ’75 heeft al diverse keren aandacht gevraagd voor problemen in Rijen Noord-Oost (wolfsweide) en middels een motie gevraagd of de aanpak van de wijk Keiebijters in Gilze naar voren kan worden gehaald. In de commissie ruimte van afgelopen Dinsdag wilden we beide raadsvoorstellen bespreken maar vanwege de Corona-crisis ging deze vergadering helaas niet door.

Kern ’75 is blij dat er nu concrete voorstellen liggen om te starten met beide projecten. In Rijen kan gestart gaan worden met de eerste fase: in samenspraak met bewoners en belanghebbenden het ontwerptraject doorlopen. Het gaat hier om de volgende straten: – Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek.

In Gilze is er al nauw contact geweest met buurtvereniging “De Keiebijters” en ligt er al een plan van aanpak. Hiermee heeft de gemeente een leidraad om gezamenlijk met de buurt tot een goed ontwerp te komen. Het betreft hier de straten Hubertusveld, Fazantendrift, Haviksnest, Dassenburcht en de groenstroken langs de Strijp en Wildschut.

Kern ’75 is de grootste lokale partij in de gemeenteraad en zet zich aktief in om lokale initiatieven te ontwikkelen. We zij groot voorstander van burgerparticipatie waarbij alle betrokkenen -bewoners, gemeente en andere belanghebbenden- samenwerken om tot een goed plan te komen. Hiermee krijgt de buurt op de goede manier de kwaliteitsverbetering die nodig is.

Terug naar archief overzicht