Kern ’75 pleit voor zelfbewoningsplicht

29 september 2020

De huizenmarkt staat al een tijdje ernstig onder druk. Wie op Funda kijkt ziet dat het aanbod in onze gemeente klein is en zeker in het lagere segment tot 250.000 Euro staan nauwelijks woningen te koop. Het is voor starters en mensen met een bescheiden inkomen dan ook steeds moeilijker om een betaalbare koopwoning in onze gemeente te vinden. Prijzen stijgen nog steeds en het aanbod is zeer schaars. Daarnaast zien we dat het steeds vaker voorkomt dat betaalbare woningen door kapitaalkrachtige beleggers worden gekocht met als doel deze te verhuren. Kern ’75 vindt dat een ongewenste ontwikkeling: we willen in onze gemeente bouwen voor bewoners en niet voor beleggers en speculanten. Door het invoeren van een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat de koper een verplichting heeft om zelf in de woning te gaan wonen. We hebben in de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend waarin we het college vragen om de (juridische) mogelijkheden te onderzoeken en de gemeenteraad hierover te informeren. Deze motie werd door alle andere partijen ondersteunt en is raadsbreed aangenomen. Een mooi resultaat!

Terug naar Nieuws overzicht