Voorontwerp bestemmingsplan spoorzone Rijen

12 februari 2021

Met deze stap komen we weer dichterbij in de uitvoering van een nieuwe duurzame Spoorzone in Rijen. In dit voorontwerp bestemmingsplan komt de totale invulling van het gebied aan de orde met als belangrijke pijlers; een nieuw station met perrons aan de buitenzijde van het spoor, een onderdoorgang om beide perrons te bereiken maar ook te zorgen voor de verbinding op het lint Rijen zuid naar noord en vice versa. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt eveneens informatie verstrekt voor mogelijke nieuwe woningbouw aan de Julianastraat in de Spoorzone. Daarnaast is er beschreven de parkeervoorzieningen voor fietsen en auto’s en het passeren van de snelfietsroute F58. Het is goed om te vernemen dat er diverse reacties zijn binnengekomen om het bestemmingsplan Spoorzone Rijen verder te verbeteren. Als Kern ’75 zullen wij deze berichten ook zeker betrekken in onze afwegingen.

De huidige planning is 2021-2021 > bestemmingsplan, vergunningen, 2023 > aanbesteding van de werkzaamheden en 2024 > start realisatie.

Terug naar Nieuws overzicht