Nieuw commissielid: Ad Ballemans

4 maart 2021

Ik ben Ad Ballemans: 69 jaar, getrouwd, heb kinderen en kleinkinderen en ben al een tiental jaren woonachtig in Rijen.

Sinds kort ben ik met pensioen. Mijn arbeidsverleden ligt bij de rijksoverheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijks Vastgoed Bedrijf en dan als bouwkundig toezichthouder. Ook ben ik werkzaam geweest bij Woningcorporaties als bouwkundig adviseur.

Mijn hobby ’s zijn o.a. passief sport en dan vooral voetbal en wielrennen en actief spinnen, bierbrouwen en wandelen. In deze periode van corona ben ik gaan brood en taarten bakken. Je kunt mij tegenkomen op het sportpark in Rijen of sportparken in de regio en in de bossen, wandelend met de hond. Actief in de Rijense samenleving ben ik jarenlang bestuurslid geweest van voetbalvereniging Rijen en ik ben ambassadeur van de Op den Alp Rijen, een stichting voor het KWF.  Bij VV Rijen ben ik nu ondersteunend aan het bestuur.

Nu ik wat meer vrije tijd heb gekregen wil ik mij meer gaan verdiepen in mijn andere belangstelling en dat is de plaatselijke politiek en dan specifiek in Kern ’75. Waarom Kern ’75?

Kern ’75 is een mooie plaatselijke partij met belangen voor eenieder van de samenleving in de vier kerndorpen. Wat ik gelezen en ervaren heb is dat ze open staan voor alles wat er leeft binnen onze gemeenschap en dat spreekt mij erg aan. Het sociaal #betrokken zijn. Er liggen mooie uitdagingen zoals het centrumplan Gilze en het centrumplan Rijen. De beide spoortunnels, de aanpassingen van de N631 en N282 en de geluidsoverlast van de vliegbasis. Maar ook de ontwikkelingen in de Boodschap en bijvoorbeeld de wateroverlast in Rijen. Door open te staan voor de bevolking hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een nog beter leef genot binnen onze gemeente.

Terug naar Nieuws overzicht