Kern ’75 actueel: Investeren in de Spoorzone Gilze en Rijen is duurzaam

13 februari 2022

Gilze en Rijen heeft al 159 jaar -vanaf 1863- een station. Vanaf ca. 1993 zijn er al plannen om het stationsgebied te herontwikkelen. Anno 2022 hebben we de mogelijkheid om samen met Provincie Noord Brabant, het Rijk en ProRail deze plannen te realiseren omdat alle partijen inzien dat de herontwikkeling van de spoorzone Rijen belangrijk is voor de toekomst. Daarnaast hebben alle partijen ingestemd om dit financieel te ondersteunen.

Perron station Gilze en Rijen
Het te smalle eilandperron is nodig toe aan vervanging omdat dit onveilig is voor de reizigers die op de trein willen stappen. Men dient namelijk altijd het spoor via een overweg te passeren om op het station te komen. Met de nieuwe plannen krijgen we twee perrons aan de buitenkant.

Bereikbaarheid
Met het programma “Hoogfrequent Spoorvervoer” gaan er nog meer intercity’s rijden op dit traject. Daarnaast gaan er 4 sprinters per uur rijden en het goederenvervoer toenemen. De huidige overweg zal dan nog vaker gesloten zijn. Kern ’75 vindt het belangrijk dat we kiezen voor een veilige onderdoorgang die gebruikt kan worden voor zowel voetgangers, fietsers, auto’s als hulpdiensten.

Geluid
Onze bewoners langs het spoor moeten tegen geluidsoverlast worden beschermd, dit is wettelijk vastgelegd door de Rijksoverheid. Met deze wetgeving krijgt Gilze en Rijen de kans en de financiële middelen om op een goede manier aanwonenden te beschermen tegen het geluid wat afkomstig is vanaf het spoor.

Vliegwiel
Met een investering in de spoorzone gaan andere gebieden op termijn ook worden herontwikkeld. Een mooi voorbeeld is dat Leystromen de handschoen al heeft opgepakt om nieuwe huizen te bouwen voor onze bewoners in Rijen-zuid. Ook geeft het kansen om bijvoorbeeld het gebied bij de Haansberg nader te toetsen.

Kern ’75 is zich ervan bewust dat we op een belangrijk punt staan om deze ontwikkelingen in de spoorzone te omarmen op een manier dat Rijen zuid en noord optimaal verbonden blijven.

Wil je meepraten en/of actief te worden in de politiek? Kern ’75 nodigt je uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden.

Terug naar archief overzicht