Kern ’75 actueel: Kandidaat-raadsleden: William van Trier, Jerry Aarts en Wim Broeders

21 februari 2022

Nummer 4: William van Trier
Mijn naam is William van Trier, nummer 4 op de kandidatenlijst voor Kern’75 en al mijn gehele leven woonachtig in het mooie Gilze. Ik ben getrouwd met Sandy en we hebben twee kinderen: Jens (4) en Ruben (2). In mijn werkzame leven ben ik actief als controller bij GGD West-Brabant. Daarnaast verwacht ik in de zomer van 2022 de Masteropleiding Controlling succesvol af te ronden. Ik sport graag en bezoek alle thuiswedstrijden van NAC Breda. Ik onderneem graag leuke activiteiten met het gezin en bezoek met enige regelmaat muziek- en sportevenementen met vrienden in binnen- en buitenland.
Ik ben zeer actief in Gilze in het verenigingsleven. Zo bekleed ik bestuursfuncties bij Buurtvereniging de Akkerlanders en Tafeltennisvereniging de Batswingers. Daarnaast ben ik bezig aan mijn laatste termijn als ledenraadslid van Rabobank de Zuidelijke Baronie. Kortom een druk sociaal leven waarin ik in contact kom met een diversiteit aan mensen.
Het afgelopen jaar heb ik al intensief meegedraaid bij Kern ’75. Nu wil ik mijn opgebouwde expertise verder inzetten voor de gemeentelijke politiek binnen Kern ‘75. Een #betrokken partij die er is voor alle inwoners in de gemeente Gilze en Rijen.
Ik wil mij actief inzetten voor alle verenigingen, bedrijven en inwoners in onze gemeente, dat vormt immers de basis van een mooie leefbare gemeente. Speerpunten zijn de kwaliteit van groen en wegen, bouwen voor jongeren en ouderen en zorgen voor doorstroming in de woningmarkt en de zorg voor jong en oud betaalbaar houden. We moeten ervoor zorgen dat we de gemeente zo leefbaar mogelijk houden.

Nummer 5: Jerry Aarts
Nummer 5 op de kieslijst van Kern 75 is Jerry Aarts. Jerry is een geboren en getogen Gilzenaar en woont daar al heel zijn leven. Jerry heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en werkt bij Fontys Hogescholen te Eindhoven als hogeschooldocent/coördinator. In het verleden heeft hij als penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur van VV Gilze en het Oranje- st. Nicolaascomité. Zijn echtgenote is geboren en getogen in Hulten en is werkzaam als medisch pedicure. Zij heeft een eigen praktijk in Molenschot.
Jerry Aarts is een jaar geleden deel gaan uitmaken van de steunfractie van Kern 75. Als lid van de commissie samenleving heeft hij de belangen van de inwoners van Gilze en Rijen al enkele malen mogen behartigen bij diverse commissievergaderingen. Hij heeft aangegeven de komende jaren meer tijd vrij te kunnen maken om als uw vertegenwoordiger in de Gemeenteraad te gaan functioneren. Wij als Kern 75 maken daar dankbaar gebruik omdat hij zeer #betrokken is en graag het #echte verhaal met zijn achterban wil delen.
Jerry zal zich in eerste instantie focussen op de zaken die het (samen)leven in onze Gemeente plezieriger moeten maken. Hij heeft echter ook bijzonder belangstelling in de problematiek die speelt bij het omschakelen naar alternatieve energiebronnen. Zelf heeft hij de afgelopen jaren geïnvesteerd in extra zonnepanelen op zijn dak en een warmtepomp om zo zijn bijdrage te leveren aan de ernergietransformatie. Zijn motto hierbij is: “Wacht niet op anderen maar kijk wat je zelf kunt bijdragen”.
Wij hopen dat Kern 75 voldoende stemmen behaalt zodat ook Jerry plaats kan nemen in onze gemeenteraad maar dan hebben we wel uw steun nodig. Heeft u behoefte aan een echt Gils geluid in uw Gemeenteraad, stem dan bij de komende verkiezingen op nummer 5 van lijst 1 (Kern ‘75).

Nummer 6: Wim Broeders
Nummer 6 op de kieslijst van Kern ’75 is Wim Broeders uit Rijen. Een bevlogen raadslid die graag nog een termijn door wil gaan als raadslid. Het kostte hem in het begin wat moeite om zijn weg te vinden, ondanks zijn ervaring als commissielid. Met enige regelmaat kwam de vraag bij hem op: Voor wie doen we het eigenlijk allemaal? Het is best lastig om alle plannen en voorstellen aan iedereen voor te leggen en te toetsen. Je hebt namelijk altijd voor- en tegenstanders. Het is zaak om een afweging te maken tussen het algemene belang en het persoonlijke belang. We willen bijvoorbeeld allemaal bepaalde voorzieningen in onze gemeente maar het mag niet te dichtbij of te ver weg. Zie het maar eens goed te doen. Wat het ook lastig maakt is het feit dat er vanuit de centrale overheid de laatste jaren taken zijn overgeheveld naar de gemeenten zonder de daarbij behorende budgetten, denk hierbij vooral aan zaken in het sociaal domein als de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. Dit heeft ertoe geleid dat we financieel hebben moeten bijspringen met middelen die we wellicht graag ergens anders voor hadden aangewend. Denk bijvoorbeeld hierbij aan herinrichting van straten of wijken of onderhoud aan de openbare ruimte. We hebben de afgelopen vier jaar financiële keuzes moeten maken maar zijn er wel in geslaagd om onze voornemens (coalitieprogramma) grotendeels waar te maken. Voor de komende vier jaren hebben we als Kern ’75 onze plannen ook weer op papier gezet. Het programma is te vinden op onze site www.kern75.nl Als kandidaat lid voor de gemeenteraad wil Wim zich in de periode 2022-2026 met volle overtuiging inzetten om onze gemeente nog mooier, sportiever en leefbaarder te maken. Het voornaamste uitgangspunt van Wim is: “zeg wat je doet, en doe wat je zegt”. Dit heeft hij ook altijd gehanteerd in de vele jaren dat hij voorzitter was van v.v. Rijen.

Terug naar archief overzicht