Kern ’75 actueel: Vaststellen Begroting 2023 Gilze & Rijen

13 november 2022

Op donderdag 10 november 2023 hebben we de begroting van 2023 besproken, een logisch vervolg van de perspectiefnota die we als raad deze zomer hebben vastgesteld. Deze begroting kunnen we zien als verdere uitwerking van het coalitieprogramma 2022-2026 van de nieuwe coalitie zoals die na de verkiezingen van maart dit jaar tot stand is gekomen. Een begroting die in onzekere tijden met zorg is uitgewerkt door ons ambtelijk apparaat en daarvoor zijn wij ze zeer dankbaar.

Een begroting voor het komende jaar 2023. In de onzekere tijden waarin we leven valt het niet altijd mee om positief vooruit te kijken. De verschillende crisessen die ons treffen hebben weerslag op ons allemaal. De gevolgen van Corona die ons nog deels parten spelen, tekort aan grondstoffen en arbeidskrachten, de vreselijke oorlog in Oekraïne die ons op tal van manieren raakt, de daaruit voortvloeiende energiecrisis en al deze factoren bij elkaar zorgen voor historisch hoge inflatiecijfers. Zowel vanuit Den Haag als wij als lokale overheid proberen deze effecten te verzachten en deels lukt dat. Met name de kwetsbare in onze samenleving hebben ondersteuning nodig.

Zoals iedereen weet heeft Kern 75 altijd een positieve grondhouding. Ware optimisten zijn er overigens niet van overtuigd dat alles goed zal gaan, maar zij zijn er wel van overtuigd dat niet alles fout zal gaan. En dat is ook wat we samen nodig hebben. Een positieve kijk op de toekomst zonder de ogen te sluiten voor de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen. Naar onze mening moeten we onze inwoners vooral continuïteit en stabiliteit bieden. En dat geldt natuurlijk ook voor onze ambtenaren. Een groot deel van deze begroting is een voortzetting van eerdere aangenomen plannen en begrotingen. En dat is geen beleidsarmoede, maar een verdere, logische en nuchtere uitwerking van nieuwe en bestaande plannen die overeenkomen met de huidige beschikbare capaciteit.

Druk op deze link voor de infographic Begroting 2023 Gilze & Rijen

Voor het terugkijken van de volledige begrotingsvergadering 10-11-2023 zie onderstaande link;
>> Begrotingsvergadering 2023 Gilze & Rijen (website Gemeente Gilze & Rijen)

Terug naar archief overzicht