Kern ’75 actueel: Starterslening kan helpen bij aankoop eerste woning

21 april 2023

De gemeenteraad heeft op 3 april 2023 de verordening starterslening Gilze en Rijen vastgesteld. Daarbij is besloten jaarlijks een krediet hiervoor beschikbaar te stellen van € 1.000.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025. In het weekblad van 29 maart hebben we over dit onderwerp ook al een bijdrage geplaatst. Omdat we graag willen dat ook onze jeugd in de gemeente kan blijven wonen en deze lening daarvoor als extra steuntje in de rug kan gebruiken hierbij wat nadere uitleg.

Wat is de starterslening
De starterslening is een hypothecaire lening. Deze lening kan worden gebruikt om de eerste woning aan te kopen en wordt afgesloten boven op de maximaal mogelijke eerste hypotheek bij een bank. Op de nieuwe woning wordt, net als de voor de lening bij de bank, een hypotheekrecht gevestigd. De looptijd van de lening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. Hierna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de starterslening zijn er voor het bedrag van deze lening de eerste 3 jaar geen maandlasten.

Spelregels
Door de gemeenteraad is besloten dat de lening kan worden aangevraagd door iemand die de minimumleeftijd heeft van 18 jaar en een maximumleeftijd van 35 jaar, of de aanvrager ouder is dan 35 jaar en bij verhuizing een huurwoning achterlaat in de gemeente Gilze en Rijen. De lening kan worden aangevraagd voor een bestaande of nieuwbouwwoning in de gemeente met een maximale aankoopsom of aanneemsom tot een bedrag van €355.000. Dit is vastgestelde grens voor het verkrijgen van nationale hypotheek garantie (prijspeil nov 2022). Het maximale vastgestelde leenbedrag is € 40.000 en kan slechts worden gebruikt bij de eerste aankoop van een eigen woning.

Financiële toets
Er wordt een financiële toetsing uitgevoerd door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten om te kijken of iemand die extra lening ook kan opbrengen. Op de site https://www.svn.nl/ wordt uitleg gegeven over de procedure en regeling.

Aanvraag
Het college van B&W toetst de aanvraag. Op de site van de gemeente Gilze en Rijen, https://www.gilzerijen.nl/starterslening wordt uitleg gegeven over de regeling en wat te doen om een aanvraag in te dienen.

Vragen of opmerkingen: neem dan contact op met één van de raadsleden of via info@kern75.nl

Terug naar archief overzicht