Kern’75 Actueel: Terugblik raadsvergadering 20 november 2023

24 november 2023

Ruimte-voor-ruimte Bolberg
Het plan om het gebied rondom Bolberg te transformeren van vier intensieve veehouderijen naar een woongebied aan de rand van Gilze, is voor ons van groot belang. We hebben uitvoerige gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen voor- en tegenstanders en hebben ons grondig verdiept in de ingediende zienswijzen. Tijdens commissievergaderingen hebben we vragen gesteld aan het college over het proces en het eindresultaat.

Als Kern ’75 constateren we dat de meeste zienswijzen worden beoordeeld aan de hand van een juridisch kader waar ruimte blijft voor interpretatie. Echter, wij zien dit bestemmingsplan als een kwalitatief duurzaam plan dat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de leefomgeving betekent voor dit gebied. We hebben alle signalen zorgvuldig gehoord en afgewogen.

Met inachtneming van een aantal bedenkingen zijn we als Kern ’75 tot de conclusie gekomen dat de essentie van dit plan rechtmatig is. Op basis daarvan hebben we ingestemd voor vaststelling van het bestemmingsplan. Het plan is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. We zijn trots op het resultaat. We hopen als Kern’75 dat de buurt de ruimte vindt om op een prettige manier samen te wonen in dit prachtige stukje Gilze.

Sporthal Achter de Tuintjes
Voor Kern ’75 staat het vast: de nieuwe sporthal moet er komen, aan de Kapittelstraat in Gilze. Dit is een uitgangspunt dat zowel door de gebruikers van de sporthal als door alle politieke partijen bij de start van dit project is bevestigd.

Het opstarten van een nieuw onderzoek naar een andere locatie zou opnieuw leiden tot aanzienlijke vertraging, van minimaal 3 jaar. Bovendien is de opbrengst van nieuwbouwwoningen op de huidige locatie beperkt. Daarnaast bestaat er een wettelijke verplichting om in de nabijheid van scholen een aparte gymzaal te bouwen. Al met al vindt Kern ’75 dit geen geschikt plan.

Net als vele inwoners van Gilze zijn ook wij als Kern ’75 geschrokken van de budgetoverschrijdingen op dit project. Na een uitgebreide informatieavond en antwoorden van het college, heeft Kern ’75 voldoende vertrouwen dat het vervolg van dit project nu beter onder controle is wat betreft het budget en de uitvoering.

Fractie Kern ’75

Terug naar Nieuws overzicht