Kern ‘75 actueel: woningbouwprojecten in Rijen

22 januari 2024

Recente publicaties van de collega Kern ’75 raadleden gingen o.a. over wonen in Molenschot, actualiteiten in Gilze. Nu een bijdrage over ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in Rijen. Aanleiding is de raadsinformatiebrief van het college over woningbouwplanning in de gemeente Gilze en Rijen van 19-12-2023. Deze zal waarschijnlijk binnenkort in de commissie ruimte worden besproken. Voor Rijen zijn er ongeveer 16 plannen concreet in voorbereiding of al in ontwikkeling.

In deze plannen wordt uitgegaan van 620 wooneenheden. Vorig jaar is in de vliegende Vennen het project de Boskamer afgerond, hier werden 26 woningen gerealiseerd. Vrijwel in het verlengde daarvan worden nu aan de Fanny Blankers-Koenstraat 14 woningen gebouwd, waaronder een aantal voor starters. Dit vormt de afronding van de bouwactiviteiten in dat gebied, in de nabijheid van De Kring en Sporthal Den Butter. Bij de voormalige Kring locatie aan de huidige Bernadettestraat is een project afgerond met een mix van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen, waaronder een behoorlijk aantal voor starters. In de voormalige school zijn appartementen gerealiseerd, totaal 26 wooneenheden. De oude gymzaal wordt gesloopt en op de hoek Arriensstraat en de Nassaulaan komt een complex met 15 koopappartementen. Een stukje verder bij de voormalige Margriethal worden naast de sportzaal nog 19 appartementen gebouwd.

Ook volop bouwactiviteiten bij de voormalige Kin locatie aan de Rector Buijsselstraat. Hier komen 10 levensloopbestendige woningen, 7 rijwoningen en 18 appartementen. Het Looierskwartier vordert gestaag, de oplevering van de 20 wooneenheden en de winkels is voorzien rond de zomer van 2024. Op de huidige Lidl locatie aan het Pieter Breugelhof worden in de toekomst 12 appartementen gerealiseerd. Rondom het station zijn vorig jaar 43 huurappartementen opgeleverd.

Over het spoor worden in het kader van wijkvernieuwing Rijen Zuid woningen gerenoveerd en nieuwe gebouwd, totaal worden hier ook 20 wooneenheden aan het totaal toegevoegd. Er staan nog meer plannen op stapel in Rijen maar ook in gemeente Gilze en Rijen. De behoefte aan woningen is groot, de gemeente is zich daarvan bewust en zal zich hier blijvend voor inspannen.

Wil je hier over meepraten, neem dan contact op met één van de raads- of commissieleden van Kern’75 of via info@kern75.nl. Wim Broeders, gemeenteraadslid Kern’75

Terug naar Nieuws overzicht