Kern ’75 actueel: Een GO voor het project spoorzone

1 maart 2024

De gemeente Gilze en Rijen is al een geruime tijd bezig met de planvorming van de spoorzone. Een belangrijke wijziging wordt het bouwen van een nieuw veilig station (van eilandperron naar twee perrons aan de buitenkant) en het plaatsen van geluidswerende maatregelingen. Als Kern ’75 zijn we vanaf het begin zeer betrokken bij de realisatie van een veilige toekomstbestendige spoorzone binnen onze gemeente.

Afgelopen maand hebben de gemeente, Rijk en provincie geconstateerd dat de totale investering voor de spoorzone binnen de kostenraming van het project valt. Dit is gebaseerd op € 67,10 mln excl. BTW (prijspeil januari 2023) plus indexering (IBOI) voldoet het project aan het taakstellend budget. Het is goed om te vermelden dat in het bedrag een ruime reservering zit voor risico’s en onzekerheden.

De volgende stap die nu genomen wordt is dat het project verder wordt uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp met een geactualiseerde kostenraming. Daarna volgt de “projectbeslissing”. Dat betekent – bij een gunstige financiële prognose – dat daarna de realisatiefase start. In de realisatiefase staan de aanbesteding en het gunnen van het werk centraal.

ABG huisvesting
Als Kern ’75 hebben we afgelopen gemeenteraad (19-02-2024) ingestemd met de aankoop van het Anne Frankplein 12 voor realisatie van een centrale huisvesting voor de ca. 400 ABG medewerkers. Dit besluit ligt wat Kern ’75 in lijn met het verder ontwikkelen van een robuuste stabiele ABG organisatie. Wel hebben wij als Kern ’75 de ABG organisatie middels een amendement meegegeven dat het totale investeringsbedrag voor de aankoop en verbouwing van het kantoorpand taakstellend is. Het is goed om te vermelden dat Baarle-Nassau en Alphen-Chaam dit besluit inmiddels ook hebben goedgekeurd.

In mei 2024 gaan we de verdere details bespreken over het kantoorgebouw Anne Frankplein en de opzet voor de herbestemming van het Gemeentehuis op het Raadhuisplein. Bij de invulling van de herbestemming van het Gemeentehuis wordt gekeken naar een plaats voor de bestuurszetel plus gemeenteraad, ruimtes voor zorginstellingen en appartementen.

Ruud van Iersel
Fractievoorzitter Kern ‘75

Lijkt het je ook leuk een bijdrage te leveren? Stuur een mail naar info@kern75.nl.

Terug naar archief overzicht