KERN ‘75 actueel: Stap voor stap vooruit

29 maart 2024

Als fractie van Kern ’75 zijn we constant bezig met een breed scala aan onderwerpen. Soms gaan deze onderwerpen wat dieper in op zaken die niet direct alle inwoners aangaan of liggen ze ver in de toekomst. Maar het zijn vooral de zaken in onze directe leefomgeving die meteen opvallen als ze niet goed geregeld zijn. Daarom willen we graag twee onderwerpen onder de aandacht brengen.

Extra onderhoud wegen en trottoirs
Uit de recente inspectie van onze wegen in de gemeente is gebleken dat er op veel plekken extra onderhoud aan wegen en trottoirs nodig is. Kern ’75 heeft in het verleden al vaker de resultaten van deze inspecties ter discussie gesteld. We zijn dan ook verheugd dat er nu voor een andere inspectiemethode is gekozen en dat dit heeft geresulteerd in tal van verbeterpunten in verschillende wijken. Er is een budget van € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld om de komende twee jaar de noodzakelijke herstelwerkzaamheden, die uit de inspectie naar voren zijn gekomen, uit te voeren. In de wijk Vijf Eiken zijn de eerste resultaten al zichtbaar.

Onderhoud groen
Dit is een onderwerp dat niet alleen onze fractie bezighoudt, maar ook onze inwoners. Vorig jaar heeft onze gemeentelijke groenaannemer, Vebego, vooral gewerkt aan het wegwerken van achterstanden die deels waren ontstaan door het plotselinge vertrek van de vorige groenaannemer. In de tweede helft van vorig jaar werden de eerste resultaten van deze inspanningen al zichtbaar. Stap voor stap werd het groen in onze gemeente weer mooier en beter. Dit jaar wil Kern ’75 doorgaan op deze ingeslagen weg en ervoor zorgen dat de kwaliteit en uitstraling van het groen in onze gemeente verder verbeterd worden en op niveau blijven. Als u wilt weten wanneer welke werkzaamheden gepland zijn, kunt u terecht op de website van de gemeente: www.gilzerijen.nl/groenonderhoud. Daar vindt u allerlei informatie, van het vegen van straten tot het knippen van hagen en nog veel meer.

Wilt u meepraten, bijvoorbeeld over de inrichting van uw woonomgeving? Neem dan contact op met een van de raadsleden of stuur een e-mail naar info@kern75.nl.

Terug naar archief overzicht