Kern’75 actueel: Zorg (in het) centrum

9 maart 2024

In het weekblad van 28 februari stond een oproep aan zorgondernemers. Deze oproep is een direct gevolg van de voorgenomen verhuizing van de ambtenaren die voor de Gemeente Alphen, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen werken (ABG-gemeenten). Zij gaan, als alles volgens plan verloopt, werken vanuit het ABG kantoorpand aan het Anne Frankplein 12 te Rijen.

In het kader van het samenwerkingsverband van de drie ABG-gemeenten is in het verleden afgesproken dat de ambtenaren op één adres zouden gaan werken. Hierdoor kunnen zij efficiënter gaan samenwerken.

Het huidige gemeentehuis komt door dit alles niet leeg te staan. De publieksbalie verhuist niet mee en ook de Burgermeester en Wethouders blijven aan het Raadhuisplein in Rijen werken. Verder blijft daar de mogelijkheid om in het huwelijk te treden. Als u een keer een raadsvergaderingen wilt bijwonen, moet u ook naar het huidige monumentale pand gaan.

Standpunt Kern’75
Door de verhuizing van de ambtenaren komt er wel de nodige ruimte vrij. Onlangs zijn er een aantal plannen aan de Gemeenteraad gepresenteerd die hier een invulling aan kunnen geven. Al enige tijd klagen de zorgondernemers over een gebrek aan geschikte ruimte in Rijen. Kern’75 wil zorginstellingen in Rijen meer ruimte bieden. Het gezondheidscentrum de Flair in Gilze biedt ruimte aan bijvoorbeeld aan 15 zorgdisciplines. Dus als je bij de huisarts bent geweest, kun je daar direct langs bij de apotheek of fysiotherapeut. Wellicht kan in het huidige monumentale pand en/of de bijgebouwen ook in Rijen een nieuw gezondheidscentrum worden ontwikkeld.

De ruimte die dan nog eventueel overblijft, kan worden gebruikt als woonruimten waarbij het monumentale karakter van het huidige gebouw niet mag worden aangetast.

Wil je hierover meepraten of over andere zaken die in onze dorpen spelen, meld dit dan via info@kern75.nl of via onze fractieleden

Terug naar archief overzicht