Kern ’75 actueel: Er gaat eindelijk weer gebouwd worden in Molenschot!

5 juli 2024

Kern ’75 is ontzettend blij dat het nieuwe woningbouwplan Nieuwe Erven (in de volksmond Blokske 2) in Molenschot eindelijk echt van start kan gaan. Afgelopen raadsvergadering is het ontwerpbestemmingsplan, met steun van alle partijen vastgesteld. Mooi om te zien dat alle partijen in de gemeenteraad het belang inzien van woningbouw in Molenschot.

Extra kansen voor starters
Dankzij de inspanningen en vasthoudendheid van onze wethouder Corné Machielsen en op aandringen van onze fractie zijn er ook circa 10 extra starterswoningen toegevoegd aan dit plan. Voor Kern ’75 heeft woningbouw in Molenschot al jaren topprioriteit. Mooi om te zien dat alle inspanningen door wethouder en fractie vruchten afwerpen. Ook de jarenlange inzet van de werkgroep wonen en de werkgroep zorg van Dorpsbelang Molenshot hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in het realiseren van dit woningbouwplan. Een mooi staaltje van samenwerking tussen burgers en politiek. Samen is echt leuker en beter.

Impuls voor Molenschot
Nieuwe Erven is meer dan alleen een paar nieuwe huizen. Het is een uitbreiding die perfect aansluit bij wat de inwoners van Molenschot en het dorp als geheel nodig hebben. Het zal een grote impuls geven aan de leefbaarheid van Molenschot. Het geeft weer nieuwe kansen voor bijvoorbeeld het verenigingsleven en de St. Annaschool in Molenschot. Duurzaamheid is voor Kern ‘75 heel belangrijk en dat zie je terug in dit project. De woningen worden energiezuinig gebouwd. Ook wordt er veel aandacht besteed aan groen en waterbeheer, zodat deze buurt niet alleen mooi maar ook veilig en biodivers gaat worden.

Deze uitbreiding betekent een nieuw begin voor Molenschot. Het zorgt niet alleen voor 75 nieuwe woningen, maar ook voor een levendige, verbonden en duurzame gemeenschap. Kern ’75 is trots op dit project en blijven ons inzetten voor de groei en bloei van onze mooie gemeente. Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt.

Wilt u meepraten over actuele onderwerpen in onze gemeente? Neem dan contact op met een van de raadsleden of stuur een e-mail naar info@kern75.nl.

Pieter van Laerhoven
Raadslid Kern ’75 en trotse inwoner van Molenschot

Terug naar archief overzicht