Kern’75 Actueel: Openbaar Vervoer Gilze en Onthulling bouwbord Sporthal Gilze

5 juli 2024

Openbaar vervoer in Gilze
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Oost-Brabant 2027-2039. Richting de Provincie Noord-Brabant hebben wij middels een brief onze zorgen geuit over het Programma van Eisen wat grote gevolgen kan hebben voor onze gemeente, maar specifiek voor het dorp Gilze en het daarbij gelegen asielzoekerscentrum. Als Kern’75 zien wij de ambitie vanuit de provincie onvoldoende terug in het ontwerpprogramma om het openbaar vervoer bereikbaarder en toegankelijker te maken voor iedereen. Een gemiste kans als je het ons vraagt. Via onze website is deze brief te lezen. Een aantal aandachtspunten waar Kern’75 zich hard voor maakt:
– De verbinding tussen Gilze en Tilburg. Deze verbinding is van cruciale rol in het dagelijks leven van vele inwoners voor onderwijs, werk en andere essentiële voorzieningen hiervan. Een voorbeeld hiervan is dat studenten niet van en naar school kunnen buiten de spitstijden. Het lijkt er op dat deze vervoersverbinding tussen Gilze en Tilburg weg te vallen. Er lijkt geen verbinding tussen Gilze-Tilburg in weekenden en dal- en avonduren, slechts 1x/u in de spits.
– Gilze kent sinds enkele jaren een nieuw bedrijventerrein Midden-Brabant Poort. Hier is echter geen bus voorziening gerealiseerd. Het bedrijventerrein is dus niet eenvoudig met het openbaar vervoer te bereiken. Wij hebben verzocht om de Tilburgsebaan op te nemen in de route

Onthulling bouwbord Sporthal Gilze
Op 3 juli is in het bijzijn van onze Wethouder Machielsen het bouwbord onthuld bij de bouwplaats (voorplein sporthal). Vervolgens heeft er een inloopbijeenkomst plaats gevonden bij de Hof van Gilze waarin geïnteresseerde zijn bijgepraat over de nieuwebouw van de Sporthal. Tijdens deze bijeenkomst is er informatie verstrekt over de bouw en is er kennis kunnen maken met medewerkers van de aannemer en de omgevingsmanager. Dit is het startschot voor de daadwerkelijke bouw van de nieuwe sporthal. De start van de bouw staat gepland voor 3 augustus. De opleverdatum op 17 juli 2025. Als Kern’75 kijken we enorm uit naar de ontwikkelingen en bouw van deze sporthal. We blijven u informeren over de voortgang.
William van Trier – Raadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht