Tag: mollebos

Kunstwerk in parkdeel centrumplan Gilze

12 mei 2020

Al in 2015 heeft de gemeenteraad besloten om een kunstwerk toe te voegen aan het parkdeel in het centrumplan Gilze nabij de Heuvelstraat. Nu het  aangrenzend appartementencomplex bijna klaar is kan er gestart worden met de uitvoering van dit kunstwerk. Kunstenaar Jan van IJzerndoorn heeft een ontwerp gemaakt van een landschapskunstwerk bestaande uit 5 gebieden […]

> Lees meer

Mollebos: start werkzaamheden aan dit unieke park in Gilze

3 december 2019

Een tijdje geleden was er enige commotie over snoei- en rooiwerkzaamheden in het Mollebos. Deze commotie leverde zelfs vragen op in de gemeenteraad. Het Mollebos heeft al jaren achterstallig onderhoud en daar moest iets aan gebeuren. Kern ’75, bij monde van fractievoorzitter Corné Machielsen heeft daarna het initiatief genomen om een plan te gaan maken […]

> Lees meer

Mollebos Gilze: nieuwe werkgroep gaat aan de slag

10 juli 2019

Het Mollebos is een unieke plek in onze gemeente: een monumentaal, openbaar toegankelijk park in het hart van het dorp Gilze, een plek waar jong en oud terecht kan om elkaar te ontmoeten, te wandelen of even uit te rusten en waar men regelmatig kan genieten van mooie evenementen zoals de Proeftuin en het Mollebosfist. […]

> Lees meer

concept ontwerp voor het Mollebos

22 juni 2019

Naar aanleiding van de snoeiwerkzaamheden die aan de noordzijde van het Mollebos in Gilze hebben plaatsgevonden heeft de fractie van Kern ’75 eerder dit jaar zijn zorgen geuit over het behoud van het monumentale karakter van dit park en de evenementen die er plaats vinden. Corné Machielsen heeft daarna het initiatief genomen om alle betrokkenen -O.a. buurtbewoners, […]

> Lees meer

Nieuw groenplan voor het Mollebos

18 april 2019

Een aantal weken geleden was er behoorlijk wat commotie rond snoeiwerkzaamheden aan de noordzijde van het Mollebos in Gilze. De fractie van Kern ’75 heeft toen zijn zorgen geuit over het behoud van het monumentale karakter van dit park en de evenementen die er plaats vinden. In de laatste raadsvergadering heeft fractievoorzitter Corné Machielsen voorgesteld om het […]

> Lees meer