Uitgangspunten

 • Kern’75 is een lokale politieke partij zonder landelijke dogma’s
 • Kern’75 is actief binnen alle kernen van onze gemeente
 • Kern’75 wil het gemeentebeleid beinvloeden o.b.v. argumenten
 • Kern’75 vindt respect en collegialiteit de basis voor samenwerking binnen raad en college
 • Kern’75 ziet de rol van de gemeente, naast uitvoering van wettelijke taken, voornamelijk als faciliterend en regisserend
 • Kern’75 maakt gebruik van kennis en kracht van burgers en maatschappelijke organisaties
 • Kern’75 ziet de eigenheid van elke kern als grote meerwaarde
 • Kern’75 zoekt steeds naar een goede balans tussen wonen, leven, werken en vrije tijd
 • Kern’75 streeft naar het behouden van goede basisvoorzieniningen voor alle inwoners/doelgroepen
 • Kern’75 hecht waarde aan een goed (financieel) vangnet voor hen die het echt nodig hebben
 • Kern’75 pleit voor een weloverwogen financieel beleid waarbij investeringen nog steeds mogelijk zijn
 • Kern’75 realiseert zich dat we samen met andere gemeenten nog daadkrachtiger kunnen opereren