Kern 75 jubileum

12 oktober 2015

Na 40 jaar nog steeds actueel
Wij informeren U regelmatig in het weekblad over actuele ontwikkelingen onder de rubriek ‘Kern75 actueel’. Maar deze keer willen we stilstaan bij het 40 jarig jubileum van Kern’75. Veertig jaar jong en nog steeds actueel zoals zal blijken uit een terugblik. In dit artikel het eerste deel.

Inleiding
Op 11 juni 1975 werd met een notariële acte de vereniging Kern’75 opgericht door sympathisanten van “Lijst van Gool”. Een officiële vereniging met leden, een bestuur door de leden gekozen en een reglement hoe een kieslijst moest worden samengesteld. Dat klinkt nu heel logisch maar was in die tijd nog helemaal niet gebruikelijk.

Om de achtergrond beter te begrijpen zullen we schetsen hoe het politieke klimaat er destijds eruit zag. Tot ver in de jaren zestig was de gemeenteraad in het overwegend katholieke Gilze en Rijen samengesteld uit lijsten die de werknemers, werkgevers en agrariërs vertegenwoordigde en bovendien nog eens verdeeld waren tussen de verschillende kerkdorpen. Bij verkiezingen werd slechts een kieslijst ingediend. Van echte partijen of een organisatie was geen sprake, de naam van de lijst was simpelweg die van de lijsttrekker. Zo waren Gerrit Diepstraten (werknemerslijst), Wouter de Vet (werkgevers wethouder) en Piet van Poppel Gilze (agrarische lijst) jarenlang bekende gezichten vanuit het kerkdorp Gilze.

Lijst van Gool
Door de industrie en de komst van de vliegbasis kwamen ook mensen van buiten de traditionele zuilen in de gemeente wonen. Er is  sprake van een beter opgeleide en zelfbewuste jonge generatie. Rangen en standen verdwijnen langzaam. Bij de verkiezingen van 1970 deed daarom een nieuwe “Lijst van Gool” mee aan de verkiezingen. Achter de lijst stonden veel middenstanders en mensen die maatschappelijk actief waren in de kern Gilze. Gezamenlijk had men een zorg voor de leefbaarheid van Gilze waar weinig woningbouw plaatsvond en de werkgelegenheid onder druk stond door de eerste barsten in de traditionele schoen- en leerindustrie.  De lijst haalde meteen 3 zetels met Jos van Gool, Walter van Vugt en Wim Havermans. De raadsperiode 1970-1974 was succesvol te noemen. Samen met een politieke werkgroep “Leefbaar Gilze” wist men de problematiek op de agenda te zetten. Er was weer woningbouw mogelijk, de klinkers van de Bavelseweg werd asfalt en er kwamen stoplichten op de Langenbergseweg.  De aanleg van de nieuwe rijksweg A58 langs Gilze vormde een belangrijke boost voor de ontwikkeling van de kern Gilze.

In aanloop naar de verkiezingen van 1974 verenigde  een groep sympathisanten onder de naam “Aktie-Comité Lijst van Gool” zich. Men vormde een heus bestuur en besprak een “Lijst”  voor de verkiezing, een concept program en vormde werkgroepen ‘propaganda commissie en creatieve werkgroep voor vormgeving program.’ En met deze werkwijze wordt een steeds bredere en jongere achterban gevormd.

Bij de verkiezingen van 29 mei 1974 dingen maar liefst 12 lijsten naar 17 raadzetels. Uiteindelijk kwamen maar liefst 11 lijsten in de gemeenteraad (enkel de lijst uit Hulten haalde de kiesdrempel niet) waarvan 7 lijsten hadden slechts één zetel. Daaronder ook de N.K.V. werknemerslijst Gilze die met Ton van Baalen vertegenwoordigd werd. Naast de traditionele lijsten deden voor het eerst twee landelijke partijen mee aan de verkiezingen en VVD en PvdA haalde ieder één zetel . Vanuit kern Rijen haalde een nieuwe progressieve partij P’70 2 zetels. Lijst 3 van Gool haalde 3 zetels en die werden opnieuw ingevuld door Jos van Gool, Walter van Vugt en Wim Havermans.
Dit verkiezingsresultaat wordt omgezet in deelname aan het college. Jos van Gool wordt wethouder Financiën en Bedrijven in een coalitie met wethouder Noij en Gerrit Boemaars. Dit is een belangrijke periode voor lijst van Gool waarin veel geoogst wordt wat de vorige periode gezaaid is. Zo worden plannen voor woningbouw in Gilze Steenakkers en een nieuw industrieterrein Broekakkers gerealiseerd.

Oprichting Kern’75
Op een sympathisanten avond na de verkiezingen van mei 1974 wordt besloten om als “Aktie-Comité Lijst van Gool” actief te blijven. Het voorlopig bestuur krijgt de opdracht een en ander formeel te realiseren middels statuten en huishoudelijk reglement.  De officiële oprichtingsdatum vindt plaats op  11 juni 1975 en men neemt de naam Kern’75 aan. Dit wordt ook omgezet in een notariële acte van de vereniging Kern’75. Eerste voorzitter is Erik Ouwens en secretaris Cees Oprins. Het nieuwe bestuur treedt actief naar buiten met informatieavonden, doet aan ledenwerving en bemoeit zich nadrukkelijk met  de koers van de partij. Met Piet de Swart wordt men ook actief in de kern Hulten.

Opvallend is dat de nieuwe naam Kern’75 aanvankelijk nog niet gepubliceerd wordt. Pas bij een nieuwjaarsgroet van 1 januari 1976 wordt de naam Kern’75 vermeld. De fractie blijft als lijst van Gool actief. In de gemeenteraad werkt men voorzichtig samen met de lijst van Baalen hoewel men aanvankelijk als 2 fracties blijft optreden. De felle campagnestrijd heeft tijd nodig om te helen.
Door de sympathisanten lijst van Baalen o.l.v. Wout Kock worden vanaf eind 1975 gesprekken gevoerd met het bestuur van Kern’75 tot verdere samenwerking. Deze worden in 1976 voortgezet maar tot een snelle afronding komt het niet. Op 24 juni 1977 vindt een eindbespreking plaats en besluit de achterban van lijst van Baalen zich aan te sluiten bij Kern’75.

Kern’75 lijst 1
Op de eerstvolgende ledenvergadering in september 1977 wordt het bestuur van Kern’75 uitgebreid met enkele leden afkomstig van lijst van Balen. Er wordt direct werk gemaakt van voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen  1978 waarin men als lijst 1  de strijd aangaat.
Hoewel de krachten van twee sterke Gilse lijsten gebundeld zijn is er sprake van een andere realiteit. Inmiddels is een C.D.A. afdeling Gilze en Rijen opgericht en in 1977 besluit deze aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 deel te nemen. Wouter van Vugt, raadslid van lijst van Gool, is daarbij als voorzitter nauw betrokken en geeft aan niet meer beschikbaar te zijn voor deze verkiezingen voor Kern’75.
De verkiezingen van september 1978 zijn wederom succesvol voor Kern’75. Met Jos van Gool, Ton van Baalen, Cees Oprins en Piet Adriaensen haalt men vier zetels. Jos van Gool is wederom wethouder, nu in een coalitie met C.D.A. en lijst Boemaars. De fractie timmert actief aan de weg.
Is aanvankelijk Ton van Baalen de fractievoorzitter. Ondanks zijn leeftijd treedt gedurende de periode Cees Oprins steeds nadrukkelijker naar voren als fractieleider. Algemene beschouwingen worden steeds dikkere boekwerken. Als één van de jongste raadsleden haalt hij daarmee nadrukkelijk de publiciteit en ontzag in de gemeenteraad.
En resultaten worden er behaald. Een sporthal in Gilze,  verbouwing van de Schakel, nieuwe basisscholen Klim-Op en OBS de Wildschut en een nieuwe bibliotheek. Woningbouw in Steenakkers fase 2 gaat verder door, vrijliggende fietspaden naar Bavel en Chaam en een oostelijke omlegging richting Alphen doortrekken Langenbergse weg.

Viering 40 jarig bestaan
Dit jaar bestaat Kern ‘75 40 jaar. Op zondag 18 oktober willen we dit graag samen leden, oud-leden en collega raadsleden en oud raadsleden vieren. Wij ontvangen u graag om 14.00 uur in De Steenfabriek in Gilze voor een korte  historische wandeling door Gilze. Bent U eerder op de middag verhinderd dan nodigen wij U nadrukkelijk uit om vanaf 16:00 uur bij ons aan te sluiten voor een hapje of een drankje.

Terug naar archief overzicht