Nieuws

Kern ’75 actueel: We zijn trots op het nieuwe Bisschop de Vetplein

14 juni 2022

Van Idee tot Opening Reuzen die op de vijfsprong uitkwamen. De opening trok veel publiek. Inwoners uit Gilze zijn betrokken bij ‘de Tip’. Kern’75 is trots op het nieuwe Bisschop de Vetplein. Want de fractie en diverse leden waren betrokken tussen idee en opening. Idee In 2016 had Kern´75 het idee om naar de inrichting […]

> Lees meer

Kern ’75 actueel: Carrousel jaarstukken 2021 Gemeente Gilze en Rijen

3 juni 2022

(Foto: Gonda Multem – commissie middelen) Maandag 23 mei was er gelegenheid om als fractie vragen te stellen over de jaarstukken 2021 van de gemeente. Kern ’75 maakte hiervan graag gebruik, omdat dit namelijk een mooie kans is om politiek te verbinden met de medewerkers van de ABG-organisatie die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van […]

> Lees meer

Kern ’75 actueel: We kijken alweer vooruit

1 juni 2022

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer twee maanden achter ons. De nieuwe raadsleden hebben de eed afgelegd. Een nieuwe coalitie is gevormd en wethouders zijn benoemd. Het college en de Kern ’75 fractie zijn gestart om het coalitieprogramma te realiseren. Het bestuur van Kern ’75 kijkt alweer vooruit. Op onze algemene ledenvergadering op 12 april j.l. werd […]

> Lees meer

Kern ’75 actueel: Aletta van der Veen BEDANKT!

14 mei 2022

Als je knippert met je ogen zijn er zowaar 8 jaren voorbij. We kunnen wel stellen dat de tijd enorm snel gaat. Vanaf 2014 tot en met 25 april 2022 is Aletta van der Veen onze wethouder geweest om met veel positieve energie invulling te geven aan de coalitieprogramma’s van twee bestuursperiodes. Maar ook de […]

> Lees meer

Kern ’75 actueel: Installatie nieuw college en raadsleden

8 mei 2022

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de informateur heeft zijn werk gedaan en Groen Gilze en Rijen, PvdA en Kern ’75 zijn samen de uitdaging aangegaan om de komende vier jaar onze gemeente nog mooier te maken. Dat kunnen we niet alleen en we dagen dan ook de andere partijen, inwoners, bedrijven en verenigingen uit om mede […]

> Lees meer