Nieuws

Kern ’75 actueel: Samen is echt leuker

1 juni 2023

In de afgelopen raadsvergadering van 22 mei 2023 hebben we als raad in gezamenlijkheid 3 moties aangenomen: Motie behoud lokaal zorgaanbod Vanwege het grote aantal zorgaanbieders in de regio vergde de kwaliteitscontrole hierop veel capaciteit. Een doel van het nieuwe inkoopbeleid was om het aantal zorgaanbieders terug te brengen. Kern ’75 heeft altijd aandacht gevraagd […]

> Lees meer

Kern ’75 actueel: Open Dag van de Groeituin Gilze

15 mei 2023

Afgelopen zaterdag 13 mei was de open dag van de Groeituin in Gilze. Uiteraard zijn we daar naartoe gegaan om te kunnen zien, horen en ruiken hoe het nu gaat met de voormalige tuin van Henk Goeijers. Een pareltje aan de rand van Gilze. Van D’n Overkant naar De Groeituin Tot een paar jaar geleden […]

> Lees meer

Kern ’75 actueel: Goede ideeën zijn altijd welkom

5 mei 2023

De maand juli is een belangrijke maand in de Gemeentepolitiek. Op 3 juli gaan de politieke partijen debatteren over de (financiële) stand van zaken (tussenrapportage) van de gemeente Gilze Rijen. Daarnaast gaan we voorzichtig vooruit kijken naar de mogelijke financiële gevolgen van de plannen voor het jaar 2024 (perspectiefnota). Binnenkort krijgen we de cijfers van […]

> Lees meer

Kern ’75 actueel: Verrast door besluit Provincie over N282

1 mei 2023

Hulten moet autoluw worden! Kern’75 is onaangenaam verrast door het besluit van de Provincie om het project N282 aan te passen. Het autoluw maken van Hulten en de verdubbeling van de rijbaan van de oude rijksweg tussen de Julianastraat en de Oosterhoutseweg kan de Provincie op dit moment niet realiseren. Kern’75 heeft vragen bij deze […]

> Lees meer

Kern ’75 actueel: Starterslening kan helpen bij aankoop eerste woning

21 april 2023

De gemeenteraad heeft op 3 april 2023 de verordening starterslening Gilze en Rijen vastgesteld. Daarbij is besloten jaarlijks een krediet hiervoor beschikbaar te stellen van € 1.000.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025. In het weekblad van 29 maart hebben we over dit onderwerp ook al een bijdrage geplaatst. Omdat we graag willen dat […]

> Lees meer