Actueel

6 december 2019

Mag dat geluid wat minder?

De geluidsoverlast van de vliegbasis is vanaf de komst van alle Defensiehelikopters een probleem voor bepaalde delen van onze gemeente. Defensie wil met een nieuw Luchthavenbesluit zelfs nog fors meer gaan vliegen. Op een COVM-vergadering van 4 december j.l. werd een reactienota besproken over hoe Defensie met de 800 bezwaarschriften wil omgaan die tegen dit […]
> Lees meer

3 december 2019

Mollebos: start werkzaamheden aan dit unieke park in Gilze

Een tijdje geleden was er enige commotie over snoei- en rooiwerkzaamheden in het Mollebos. Deze commotie leverde zelfs vragen op in de gemeenteraad. Het Mollebos heeft al jaren achterstallig onderhoud en daar moest iets aan gebeuren. Kern ’75, bij monde van fractievoorzitter Corné Machielsen heeft daarna het initiatief genomen om een plan te gaan maken […]
> Lees meer

28 november 2019

Energietransitie: Biomassa ter discussie

De gemeente Gilze en Rijen zal de komende jaren nadrukkelijk in moeten zetten op de transitie naar duurzame energiebronnen. Samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant wordt er gewerkt aan de REKS: Regionale Energie- en Klimaat Strategie. Hierin wordt regionaal vastgelegd wat de opgaven is en hoe die vormgegeven kan worden. Een […]
> Lees meer

19 november 2019

Tweede Kamer spreekt over jeugdzorg en jeugdbescherming: Aletta van der Veen is erbij

De landelijke jeugdzorg staat onder druk. Dat blijkt uit praktijkverhalen maar wordt ook bevestigd door het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd  en Inspectie Justitie & Veiligheid: kwetsbare kinderen krijgen niet overal de juiste hulp en zorg. Een groot deel van de jeugdzorg werd in 2015 overgeheveld van het Rijk naar de […]
> Lees meer

Ontmoet

16-12-2019
vergadering Gemeenteraad
Gemeentehuis (19:30)

D'n Steenakker Gilze

Column

2 oktober 2019

column – Onbesproken Gedrag

Als volksvertegenwoordiger dien je van onbesproken gedrag te zijn: je wordt vooraf uitvoerig gescreend en er wordt gekeken of er geen belemmeringen zijn om het ambt goed uit te voeren. Daarnaast wordt verwacht dat je een voorbeeldfunctie vervuld. Hartstikke logisch allemaal, maar wat wordt eigenlijk bedoeld met “onbesproken gedrag”? In een tijd waarin iedereen via […]
> Lees meer

#betrokken

Social media