Actueel

24 mei 2019

de puzzelstukken vallen op hun plaats

De afgelopen periode is er -met name door de oppositie- veel geschreven over de nieuwe coalitie en het versterken van de bestuurskracht door het benoemen van een extra wethouder. Tijdens de behandeling van het coalitieprogramma in de raadsvergadering van 23 mei j.l. stelden zij ons de vraag of we het aanstellen van een extra wethouder […]
> Lees meer

17 mei 2019

Coalitieprogramma 2019-2022

Het nieuwe coalitieprogramma 2019-2022 is een breedgedragen akkoord tussen de coalitiepartijen Kern ’75, CDA, Gemeentebelang en VVD. De opgaven voor de gemeente gaan de komende jaren alleen maar toenemen. Zo is er een flinke volumegroei in de jeugdzorg, terwijl de budgetten afnemen. Op het gebied van ruimtelijke projecten ligt er een grote opgave, zeker nu […]
> Lees meer

14 mei 2019

fractie Kern ’75 vol vertrouwen over nieuwe coalitie 2019-2022

De afgelopen weken waren de politieke ontwikkelingen bijna niet bij te houden: het vertrek van wethouder Rolph Dols en de onrust bij onze coalitiepartner Gemeentebelang -die zorgde voor het vertrek van 2 raadsleden bij die partij en daarmee uit de coalitie- waren voor Kern ’75 aanleiding om samen met onze leden na te denken over […]
> Lees meer

10 mei 2019

Nieuwe coalitie Gilze en Rijen 2019-2022

afgelopen Donderdag 9 mei 2019 heeft een afrondend overleg plaatsgevonden tussen Kern’75, CDA, Gemeentebelang en VVD. De vier partijen zijn blij te kunnen melden dat zij gezamenlijk een concept-coalitieakkoord gesloten hebben dat recht doet aan de grote uitdagingen waar de gemeente zich de komende jaren voor gesteld ziet. De grote opgaven De opgaven voor de […]
> Lees meer

Ontmoet

11-06-2019
Raadsvergadering
Gemeentehuis (19:30)

17-06-2019
raadscommissie middelen
Gemeentehuis (19:30)

18-06-2019
raadscommissie ruimte
Gemeentehuis (19:30)

D'n Steenakker Gilze

Column

#betrokken

Social media