Actueel

7 december 2018

druk bezochte informatieavond N631 (Vijf Eikenweg): veiligheid en doorstroming prioriteit

Op Donderdag 6 December werd een tweede informatieavond gehouden over de geplande aanpassingen aan de N631: De Vijf Eikenweg richting Oosterhout. Tijdens deze avond werd een voorkeursalternatief getoond:  Voor de kruising van de N631 met de Ketenbaan (nabij camping Het Haasje en de Seterse Hoeve) gaat de voorkeur uit naar een rotonde. Voor de kruising met […]
> Lees meer

3 december 2018

Fietsen door de bossen: kwaliteit gaat fors omhoog

  In het coalitieprogramma staat vermeld dat we willen inzetten op een nieuwe, hoogwaardige fietsverbinding door de bossen. In de begroting is geld gereserveerd voor de aanleg van een ‘Fietsallee’: hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verharde wegen, zoals de Royaaldreef, Kleine Slingerdreef, Gilzeweg en Huisdreef. De huidige fietspaden in de Chaamse bossen voldoen niet meer aan de eisen […]
> Lees meer

22 november 2018

Infoavond centrumplan Gilze: duidelijke presentatie van concrete plannen

Woensdagavond 14 November werd in De Schakel in Gilze een info avond gehouden over het centrumplan. Er werd informatie verstrekt over de planning van het project en door diverse betrokkenen is bekend gemaakt wat de invulling van het terrein gaat worden. Wethouder Aletta van der Veen (Kern ’75) schetste hoe de afgelopen jaren waren verlopen: […]
> Lees meer

13 november 2018

Begroting vastgesteld: een unaniem raadsbesluit

Maandagavond 5 november is de gemeentelijke begroting voor 2019 vastgesteld. Dit gebeurde unaniem: alle partijen hebben daarmee hun goedkeuring gegeven en dat geeft vertrouwen om tot uitvoering te komen van de ambities en uitdagingen die ons te wachten staan, ook na 2019. De grote ambities die we hebben op gebied van Centrumplannen, Spoorzone, reconstructie Hulten, […]
> Lees meer

Ontmoet

15-12-2018
Kern’75 op kerstmarkt Gilze
Nieuwstraat Gilze (17:00)

17-12-2018
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis (19:30)

Kwaliteitsgroen

Column

10 november 2018

de eerste keer – betoog begroting 2019

Als laatste, maar de eerste keer, ja de eerste keer, dat hebben we allemaal regelmatig. Ik ook vanavond. Maar ik ben blij hier te staan voor u als gemeenteraad, het college en andere aanwezigen. Mijn 1e keer een programmabegroting doen als fractievoorzitter. Dank ook speciaal voor de ambtelijke organisatie voor het beantwoorden van de vele […]
> Lees meer

#betrokken

Social media