Agenda

02-09-2019
raadsbijeenkomst perspectiefnota
Gemeentehuis (19:30)

09-09-2019
commissie middelen: perspectiefnota
Gemeentehuis (19:30)

10-09-2019
commissie ruimte
Gemeentehuis (19:30)

11-09-2019
commissie samenleving
Gemeentehuis (19:30)